De peuterspeelzaal wordt VKV, dit staat voor Verkorte Kinderopvang met VVE.
VVE betekent Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Terug

2018 InloggenmijnKomKids