Per 1 januari 2017 gaat de opzet voor de kosten van de peuterspeelzaalgroep veranderen. Uw bijdrage wordt inkomensafhankelijk.
Infographic KINDEROPVANG 2017
Voor ouders/verzorgers die werken/studeren
Ouders/verzorgers die beide werken/studeren, of een alleenstaande ouder die werkt/studeert, komen in de meeste gevallen in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag. Deze ouders/verzorgers ontvangen vanuit KomKids een factuur voor de ouderbijdrage op basis van het door de gemeente Schiedam vastgestelde uurtarief. Via de Belastingdienst kan Kinderopvangtoeslag aangevraagd worden voor een tegemoetkoming van uw bijdrage. De hoogte van de Kinderopvangtoeslag hangt af van het toetsingsinkomen.

Voor ouders/verzorgers die niet werken/studeren
Ouders/verzorgers die niet in aanmerking komen voor Kinderopvangtoeslag, bijvoorbeeld omdat ze niet (beide) werken/studeren, ontvangen vanuit KomKids een factuur met een ouderbijdrage die gebaseerd is op het gezinsinkomen. De gemeente Schiedam betaalt voor deze ouders/verzorgers het verschil tussen het uurtarief en de ouderbijdrage aan KomKids.

Terug

2018 InloggenmijnKomKids