Wat te doen als ik niet in aanmerking kom voor kinderopvangtoeslag?
Ouders/verzorgers die niet (beiden) werken, zogenaamde kostwinnaarsgezinnen, komen niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Voor deze ouders is een tegemoetkoming in de kosten vanuit de gemeente beschikbaar. Vanaf 1 januari 2017 zullen ook zij een inkomensafhankelijke bijdrage gaan betalen.

Berekenen eigen bijdrage
In opdracht van de gemeente Schiedam zal KomKids vanaf 1 januari 2017 een inkomensafhankelijke bijdrage in rekening brengen. De gemeente Schiedam zal dan het overige deel betalen. Om de inkomensafhankelijke bijdrage te kunnen berekenen, hebben wij een inkomensverklaring (voorheen IB60 formulier) van u en uw eventuele (toeslag)partner nodig.

Inkomensverklaring(en)
Deze inkomensverklaring(en) kunt u opvragen bij de Belastingdienst*. Wanneer u in de afgelopen 2 jaar uw baan bent kwijtgeraakt of als uw inkomen is gedaald, dan kunt u – naast de inkomensverklaring – ook een uitkeringsspecificatie aan ons tonen.

Voor de duur van de contractperiode
De inkomensafhankelijke bijdrage wordt vastgesteld voor de gehele contractperiode en kan alleen wijzigen als er een broertje of zusje geplaatst wordt . De inkomensgegevens worden niet door KomKids bewaard, alleen de inkomenscategorie waarbinnen je valt wordt genoteerd. U tekent bij KomKids een verklaring dat de aangeleverde inkomensgegevens naar waarheid zijn verstrekt - dit document wordt in uw digitale dossier (Flexweb) bewaard.

Geen inkomensgegevens
Indien u geen inkomensgegevens aan ons wil/kunt verstrekken, moeten wij u - conform de afspraak met gemeente Schiedam - in de hoogste categorie van de kinderopvangtoeslagtabel indelen en betaalt u de hoogste inkomensafhankelijke bijdrage.

CJG-plaats (dit is een indicatieplaats van het consultatiebureau)
Als uw kind in aanmerking komt voor een CJG-plaats, dan worden alleen de uren die betrekking hebben op de eerste 2 dagdelen bij u in rekening gebracht. De overige dagdelen worden betaald door de gemeente Schiedam. Vergeet niet om hiervoor de CJG-brief aan ons te overhandigen!

Eigen verklaring Kinderopvangtoeslag
Ook vult u een formulier ‘Eigen verklaring Kinderopvangtoeslag’ waarin u bevestigt (beiden) geen recht op Kinderopvangtoeslag te hebben. U levert beide formulieren (Inkomensverklaring en Eigen verklaring Kinderopvangtoeslag) zo spoedig mogelijk in bij de Informatiewinkel van KomKids.

*Inkomensverklaring 
Dit is een officiële verklaring van de Belastingdienst met de inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar. In sommige gevallen is er een inkomensverklaring (voorheen IB60-formulier) nodig om aan te tonen welke inkomensgegevens bij de Belastingdienst bekend zijn. Het is nu mogelijk om de inkomstensverklaring te downloaden in Mijn Belastingdienst. Hoe u dit precies doet, leest u op Belastingdienst.nl. U kunt in de zoekbalk rechtsboven op de pagina de term inkomensverklaring intypen.

Terug

2018 InloggenmijnKomKids