Bij de meeste locaties zijn de dagdelen vastgesteld en kunt u niet zelf de dagdelen bepalen.
Er wordt gewerkt met een VVE-programma en op deze manier kunnen wij de kinderen zo goed mogelijk laten profiteren van dit programma.
Door met vaste dagdelen te werken, kunnen zoveel mogelijk kinderen van deze voorziening gebruik maken.

Incidenteel ruilen van dagen is daarom niet mogelijk. Uiteraard kunt u wel een verzoek indienen om de vaste dagdelen structureel te wijzigen.
Op de locatie zal dan gekeken worden of dit mogelijk is. U ontvangt dan tevens een nieuwe kennisgeving ter bevestiging van de wijziging.

Terug

2018 InloggenmijnKomKids