Vind je bijbaan  
Ben je benieuwd of jouw diploma of opleiding geldig is om te werken met kinderen en lijkt het je leuk om te werken in de kinderopvang? Bekijk hier of jouw diploma geldig is, of check hieronder met hoeveel studiepunten je aan de slag kunt.  

HBO-student 
Ben je nog student? Ook jij kan aan het werk in de kinderopvang! Benieuwd of jij in aanmerking komt, lees de verschillende instroommogelijkheden hieronder:  

 • Met 50% van jouw studiepunten ga je aan de slag als Pedagogisch Professional in de Buitenschoolse Opvang (BSO).  
 • Heb je 75% van je studiepunten dan kan je aan de slag in de Hele Dagopvang (HDO).  
 • Voorafgaand aan het laatste jaar van je opleiding kun je ook zelfs al starten als Pedagogisch Professional. Hoe? Met een overgangsbewijs naar het derde of vierde studiejaar. Check of jouw HBO-opleiding erbij staat in de lijst ‘kwalificerende diploma's’ onderaan deze pagina.  

Kortom: er zijn dus genoeg redenen om je studietijd aan te vullen met avontuur in de kinderopvang! 
Word jij onze nieuwe collega? Laat het ons weten, want wij zijn ook nieuwsgierig naar jou! Neem dan contact op met de afdeling Personeelszaken via:
- e-mail naar personeelszaken@komkids.nl of
- bericht via WhatsApp naar 06-46541432 of
- bel: 010-4493200.
Dan praten we samen over jouw passie en ervaring. Wie weet tot snel...

Werken bij KomKids 
Hoe het is om te werken in de kinderopvang en specifiek bij KomKids? Dat lees je in ons blog.  

Kwalificerende diploma's  
Je kunt bij ons sowieso aan de slag als je een diploma hebt behaald in Sociaal Pedagogisch Werk, Pedagogiek of als je de Pabo hebt afgerond. Maar met ook bijna alle sport- en kunstzinnige opleidingen kun je aan het werk op onze BSO KomKids-locaties.

Hieronder een lijst met kwalificerende diploma’s. Deze lijst komt uit de cao Kinderopvang en er zijn geen rechten aan te ontlenen. 

De volledige cao en kwalificatievereisten 

* Een diploma/getuigschrift op of hoger dan mbo-niveau 4 voldoet aan de taaleis mondelinge vaardigheid. 

Kwalificerende diploma’s voor dagopvang & buitenschoolse opvang: 

Niveau 

Opleiding 

MBO niveau 3 

 • Brancheopleiding Ervaren Peuterspeelzaalleidster (BEP) 
 • Brancheopleiding leidster kinderopvang 
 • Leidster Kindercentra (LKC; van OVDB of onder WEB) 
 • Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang 
 • Pedagogisch medewerker Kinderopvang 
 • Pedagogisch Werker 3 kinderopvang 
 • Pedagogisch Werker niveau 3 
 • Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3) 
 • Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB) 

Niveau 

Opleiding 

MBO niveau 4 

 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang 
 • Kinderverzorging en Opvoeding 
 • Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV) 
 • Medewerker kinderopvang, onderwijs en bewegen 
 • Onderwijsassistent 
 • Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs) 
 • Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg 
 • Pedagogisch medewerker 4 kinderopvang 
 • Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg 
 • Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang 
 • Pedagogisch Werker niveau 4 
 • Sociaal Pedagogisch Medewerker (SPW, lang of onder WEB) 
 • Sociaal Pedagogisch Werk (SPW, lang of onder WEB) 
 • Sociaal Pedagogisch Werker (SPW, lang of onder WEB) 
 • Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW-4) 

Niveau 

Opleiding 

HBO Associate Degree 

 • Childcare 
 • Jeugdwerker 
 • Kinderopvang 
 • Pedagogical Educational Assistant 
 • Pedagogisch Educatief Medewerker 
 • Pedagogisch Educatief Professional 
 • Pedagogisch Professional Kind en Educatie 
 • Sociaal Werk, met keuzemodule Opvoeden in brede context 

Niveau 

Opleiding 

HBO bachelorniveau 

 • Creatieve therapie (geen Mikojel) 
 • Creatieve Therapie Muziek 
 • Getuigschrift Hoger Beroepsonderwijs Bekwaamheidsonderzoek interim-wet zij `          -instroom primair onderwijs 
 • Kinderverzorging en Opvoeding 
 • Kunstzinnige therapie 
 • Leraar Basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO) 
 • Leraar Primair Onderwijs 
 • Lerarenopleiding Pedagogiek 
 • Pedagogiek 
 • Pedagogisch Management Kind en Educatie 
 • Pedagogisch management kinderopvang 
 • Pedagogische Academie 
 • Psychologie, met specialisatie gericht op kinderen, jeugd en/of onderwijs 
 • Sociaal kunstzinnige therapie 
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) 
 • Social Educational Care 
 • Social Work/Sociaal Werk, afstudeerrichting/profiel Sociaal Pedagoog 
 • Social Work/Sociaal Werk, profiel Jeugd of Jeugdzorgwerker 
 • Social Work, programma Social Educational Care 
 • Toegepaste Psychologie, met specialisatie gericht op kinderen, jeugd en/of onderwijs 
 • Vaktherapie 


Kwalificerende diploma’s voor enkel de buitenschoolse opvang:

Niveau 

Opleiding 

HBO bachelorniveau 

 • Creatieve therapie (geen Mikojel) 
 • Creatieve Therapie Muziek 
 • Getuigschrift Hoger Beroepsonderwijs Bekwaamheidsonderzoek interim-wet zij `          -instroom primair onderwijs 
 • Kinderverzorging en Opvoeding 
 • Kunstzinnige therapie 
 • Leraar Basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO) 
 • Leraar Primair Onderwijs 
 • Lerarenopleiding Pedagogiek 
 • Pedagogiek 
 • Pedagogisch Management Kind en Educatie 
 • Pedagogisch management kinderopvang 
 • Pedagogische Academie 
 • Psychologie, met specialisatie gericht op kinderen, jeugd en/of onderwijs 
 • Sociaal kunstzinnige therapie 
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) 
 • Social Educational Care 
 • Social Work/Sociaal Werk, afstudeerrichting/profiel Sociaal Pedagoog 
 • Social Work/Sociaal Werk, profiel Jeugd of Jeugdzorgwerker 
 • Social Work, programma Social Educational Care 
 • Toegepaste Psychologie, met specialisatie gericht op kinderen, jeugd en/of onderwijs 
 • Vaktherapie 

Niveau  

Opleiding 

MBO niveau 3 

 • Aqua & leisure host 
 • Begeleider gehandicaptenzorg 
 • Medewerker maatschappelijke zorg 
 • Sport en Bewegen 
 • Sport- en bewegingsleider 
 • Werkbegeleider zorgbedrijf dierhouderij 
 • Zelfstandig medewerker leisure & hospitality 

Niveau 

Opleiding 

MBO niveau 4 

 • Activiteitenbegeleider (AB) 
 • Activiteitenbegeleiding (AB) 
 • Agogisch medewerker GGZ 
 • Agogisch Werk 
 • Akte hoofdleidster kleuteronderwijs 
 • Akte Kleuterleidster A 
 • Akte Kleuterleidster B 
 • Allround coördinator-instructeur buitensport 
 • Aqua & leisure executive 
 • Arbeidstherapie (AT) 
 • CIOS algemeen sportleider/ster 
 • Coördinator buurt, sport en onderwijs 
 • Coördinator sport- en bewegingsagogie 
 • Coördinator sport, bewegen en gezondheid 
 • Coördinator sportinstructie, training en coaching 
 • Cultureel Werk (CW) 
 • Inrichtingswerk (IW) 
 • Instructeur mbo 
 • Instructeur paardensport en -houderij 
 • Instructeur paardensport IV 
 • Kleuterzorg (Federatie van medische kleuterdagverblijven in Nederland 
 • Kleuterzorg, medisch kleuterdagverblijf Arnhem 
 • Kultureel Werk (KW) 
 • Leidinggevende leisure & hospitality 
 • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 
 • Persoonlijk begeleider zorgboerderij 
 • Residentieel werk (RW) 
 • Sociaal Agogisch II 
 • Sociaal-agogisch II (MBO-SA-II) richting (semi)residentiele hulpverlening 
 • Sociaal Agogisch II (MBO SAII) afstudeerrichting Kultureel werk 
 • Sociaal Cultureel Werk 
 • Sociaal-cultureel Werker (SCW) 
 • Sociaal Werker 
 • Sociale arbeid (SA, SA II of SA 2) 
 • Sport en bewegen 
 • Sport- en bewegingscoördinator 
 • Sport- en bewegingscoördinator/ Agoog 
 • Sport- en bewegingscoördinator/ Bewegingsagoog 
 • Sport- en bewegingscoördinator/ BOS-medewerker 
 • Sport- en bewegingscoördinator/ Operationeel sport- en bewegingsmanager 
 • Sport- en bewegingscoördinator/ Trainer/coach 
 • Sport- en bewegingsleider 

Niveau 

Opleiding 

HBO Associate degree 

 • Educatie en Kennismanagement Groene Sector Bloemsierkunst 
 • Onderwijsondersteuner Educatie en Kennismanagement Groene Sector 
 • Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn 
 • Onderwijsondersteuner Omgangskunde 
 • Onderwijsondersteuner Zorg & Welzijn 
 • Sport, Gezondheid en Management 

Niveau 

Opleiding 

HBO bachelorniveau 

 • Activiteitenbegeleiding (AB) 
 • Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding) 
 • Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs 
 • Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es) 
 • Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es) 
 • Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es) 
 • Activiteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard) 
 • Bewegingsagogie/Psychomotorische Therapie 
 • Creatieve therapie (van Mikojel) 
 • Cultureel Werk (CW) 
 • Culturele en Maatschappelijke Vorming 
 • Danstherapie 
 • Educatie en Kennismanagement Groene Sector 
 • Educatieve therapie (van Mikojel) 
 • Hogere sociaal pedagogische opleiding leid(st)er op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling (Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard) 
 • Inrichtingswerk (IW) 
 • Jeugdwelzijnswerk 
 • Kreatief edukatief Werk 
 • Kultureel Werk 
 • Kunstzinnig vormende opleiding (docentenrichting binnen kunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding) 
 • Leraar lichamelijke oefening 
 • Leraar lichamelijke opvoeding 
 • Leraren-/docentenopleiding of ander bewijs van onderwijsbevoegdheid4 voor primair-, voortgezet- en beroepsonderwijs 
 • Muziektherapie 
 • Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie 
 • Social Work, afstudeerrichting Cultureel Maatschappelijk Agoog 
 • Sport en bewegen 
 • Sport- en bewegingseducatie 
 • Sport, Gezondheid en Management 
 • Sportkunde 
 • Theater, afstudeerrichting Theatre and Education/ Theater en Educatie