komkids-nieuws-foto-De Wildestraat 38-40
3119 PM Schiedam
Tel. HDO & BSO: 06-46240714
Tel. VKV: 06-42062584

E-mail: 
HDO: kindcentrumblink-kdv@komkids.nl 
VKV: kindcentrumblink-vkv@komkids.nl 
BSO: kindcentrumblink-bso@komkids.nl 

Registratienummers:
Hele Dagopvang & Verkorte Kinderopvang met VVE: 122005521
Buitenschoolse Opvang: 872926011

Wij bieden:
Hele dagopvang
Buitenschoolse opvang voor kinderen van IKC Blink
Vakantieopvang
Verkorte Kinderopvang met VVE

Locatiemanagers: Debby v.d. Bosch & Jacqueline Blok
2019 debbyvdbosch2020 jacquelineblok


 

Stap binnen in de kleurrijke en uitdagende wereld van Kindcentrum Blink. Hier is uw kind van 0 tot 13 jaar volledig op zijn plek. Samen met de school bieden wij uw kind een doorgaande leerlijn en stimuleren wij uw zoon of dochter om op alle gebieden zijn of haar talenten te ontdekken. Een geweldige plek om groot te worden.

Speciaal voor de kleintjes van de kinderopvang en peuterspeelzaal zijn er bovendien mooie ruimten met verschillende speelhoeken en een eigen speelterrein. Hier kunnen zij in alle rust en veiligheid de wereld verkennen. Vanzelfsprekend onder de enthousiaste en deskundige begeleiding van onze pedagogisch medewerkers.

We laten u graag zien hoe ons centrum er uit zien: in ons prachtige gebouw genieten alle kinderen van de gezamenlijke faciliteiten. Dat betekent onder andere heerlijk spelen in het grote speellokaal dat binnen een handomdraai verandert in een mooi theater, voor elkaar koken in de ruime open keuken of rennen en klauteren op het speelplein.
2020 overzichtblink

Hele Dagopvang
Bij de hele dagopvang kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar op een uitdagende manier zichzelf ontwikkelen door middel van thema's en leeftijdsgerichte activiteiten. Wij leveren een bijdrage in de opvoeding van kinderen tot personen die er plezier in hebben zichzelf en de eigen talenten te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de samenleving, als lid van de groep verantwoordelijkheid leren nemen voor zichzelf en voor de omgeving, respect hebben voor andere kinderen en andere meningen.
2020 overzichtblink2


Verkort Kinderopvang met VVE
Op de VKV Verkorte Kinderopvang met VVE (voorheen peuterspeelzaal) bieden wij opvang aan voor kinderen in de leeftijd van 2,5 – 4 jaar. Hier werken wij met VVE-programma Startblokken De ruimte wordt naar het thema ingericht zodat kinderen continu uitgedaagd worden om op ontdekking te gaan en zich zo spelenderwijs te ontwikkelen.
2020 overzichtblink3


Buitenschoolse opvang
Kinderen van 4 tot 13 jaar vinden bij onze bso voor en na schooltijd een huiselijke plek om te ontspannen. Iedere dag worden er leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden en we maken regelmatig uitstapjes. In de vakanties doen we samen met kinderen van andere KomKids bso’s mee met het avontuurlijke vakantieprogramma. 

2020 overzichtblink4

 Klik hier voor het pedagogisch beleid en de werkplannen van KomKids.
Voor het centrum gebonden pedagogisch beleid 0-1 jaar van Blink, klik hier.
Voor het centrum gebonden pedagogisch beleid 1-4 jaar van Blink, klik hier.
Voor het centrum gebonden pedagogisch beleid BSO van Blink, klik hier.
In bovenstaande centrum gebonden beleidsplannen staan ook de openingstijden van Blink vermeld per opvangsoort.

Kindcentrum Blink is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang, klik hier voor de BSO en klik hier voor de HDO en VKV. Hier kunt u ook de Inspectierapporten van de GGD nalezen.

Sociale kaart
De sociale kaart is de wegwijzer naar kindercentra, scholen, lichamelijke gezondheid, vrije tijd, sportverenigingen en opvoeden in de wijk. Klik hier voor de sociale kaart van Schiedam-Nieuwland.