komkids-nieuws-foto-De Wildestraat 38-40
3119 PM Schiedam
Tel. HDO & BSO: 06-46240714
Tel. VKV: 06-42062584

E-mail: 
HDO: kindcentrumblink-kdv@komkids.nl 
VKV: kindcentrumblink-vkv@komkids.nl 
BSO: kindcentrumblink-bso@komkids.nl 

Registratienummers:
Hele Dagopvang & Verkorte Kinderopvang met VVE: 122005521
Buitenschoolse Opvang: 872926011

Wij bieden:
Hele dagopvang
Buitenschoolse opvang voor kinderen van IKC Blink
Vakantieopvang
Verkorte Kinderopvang met VVE

Locatiemanagers: Angela Kok, Debby v.d. Bosch & Jacqueline Blok
2019 angelakok2019 debbyvdbosch2020 jacquelineblok


 

Stap binnen in de kleurrijke en uitdagende wereld van Kindcentrum Blink. Hier is uw kind van 0 tot 13 jaar volledig op zijn plek. Samen met de school bieden wij uw kind een doorgaande leerlijn en stimuleren wij uw zoon of dochter om op alle gebieden zijn of haar talenten te ontdekken. Een geweldige plek om groot te worden.

In ons prachtige gebouw genieten alle kinderen van de gezamenlijke faciliteiten. Dat betekent onder andere heerlijk spelen in het grote speellokaal dat binnen een handomdraai verandert in een mooi theater, voor elkaar koken in de ruime open keuken of rennen en klauteren op het speelplein. Speciaal voor de kleintjes van de kinderopvang en peuterspeelzaal zijn er bovendien mooie ruimten met verschillende speelhoeken en een eigen speelterrein. Hier kunnen zij in alle rust en veiligheid de wereld verkennen. Vanzelfsprekend onder de enthousiaste en deskundige begeleiding van onze pedagogisch medewerkers.

Kinderen van 4 tot 13 jaar vinden bij onze bso voor en na schooltijd een huiselijke plek om te ontspannen. Iedere dag worden er leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden en we maken regelmatig uitstapjes. In de vakanties doen we samen met kinderen van andere KomKids bso’s mee met het avontuurlijke vakantieprogramma.

Bij de hele dagopvang kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar op een uitdagende manier zich zelf ontwikkelen door middel van thema's en leeftijdsgerichte activiteiten. Wij leveren een bijdrage in de opvoeding van kinderen tot personen die er plezier in hebben zichzelf en de eigen talenten te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de samenleving, als lid van de groep verantwoordelijkheid leren nemen voor zichzelf en voor de omgeving, respect hebben voor andere kinderen en andere meningen.

Klik hier voor het pedagogisch beleid en de werkplannen van KomKids.
Voor het centrum gebonden pedagogisch beleid 0-1 jaar van Blink, klik hier.
Voor het centrum gebonden pedagogisch beleid 1-4 jaar van Blink, klik hier.
Voor het centrum gebonden pedagogisch beleid BSO van Blink, klik hier.
In bovenstaande centrum gebonden beleidsplannen staan ook de openingstijden van Blink vermeld per opvangsoort.

Kindcentrum Blink is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang, klik hier voor de BSO en klik hier voor de HDO en VKV. Hier kunt u ook de Inspectierapporten van de GGD nalezen.

Sociale kaart
De sociale kaart is de wegwijzer naar kindercentra, scholen, lichamelijke gezondheid, vrije tijd, sportverenigingen en opvoeden in de wijk. Klik hier voor de sociale kaart van Schiedam-Nieuwland.