Het afgelopen jaar was toch even anders dan anders, met tweemaal een tijdelijke sluiting. Maar de Buitenschoolse Opvang (BSO) is weer open en dat is onwijs fijn! Nu de BSO weer regulier geopend is, betekent dit automatisch dat de compensatieregeling tot maandag 19 april van kracht was en daarna is gestopt. Wat dit voor u betekent, leggen we in het kort in deze brief uit.

Scholen met continurooster | Compensatie vanuit KomKids vervalt
Veel scholen hebben in de afgelopen periode ervoor gekozen om, na overleg met ouders, tijdelijk een continurooster door te voeren om zo het aantal contactmomenten te beperken. Hierdoor ving de BSO vroeger aan dan gebruikelijk. In verband met de vele veranderingen heeft KomKids er in de afgelopen periode bewust voor gekozen om de extra contracturen die hieruit ontstonden als service niet te factureren aan onze ouders.

Aangezien nu veel scholen het continurooster behouden en de BSO weer regulier open is, komt deze aanvullende compensatieregeling vanuit KomKids te vervallen. Daarom ontvangt u binnenkort een nieuwe kennisgeving met daarin de nieuwe contracturen aangepast op het continurooster van de aangesloten school.* Aangezien elke school zelf mag bepalen hoe dit continurooster eruitziet, betekenen dit ook contracturen op maat. Daarom is besloten om het eerste moment dat de school uitgaat aan te houden als starttijd voor de BSO.

*Met uitzondering van basisschool De Violier. Deze ouders hebben al eerder een nieuwe kennisgeving ontvangen.

In FlexKids verschijnt binnenkort de nieuwe kennisgeving met de aangepaste tijden. Met deze gegevens kunt u de wijzigingen aan de Belastingdienst doorgeven.

Scholen zonder continurooster
Er zijn ook scholen die hun reguliere openingstijden behouden. Gaat uw kind naar de BSO van een van deze scholen, dan ontvangt u geen nieuwe kennisgeving aangezien er niks wijzigt in uw contracturen.

Met de mooie weerberichten in het verschiet, gaan de kinderen een fijne meivakantie tegemoet. Geniet van de buitenlucht, houd afstand en blijf vooral gezond!

Met hartelijke groet,
Namens het corona-regieteam
Dolinda Buurma