U heeft een bericht ontvangen in uw digitale ouderomgeving dat er een besmetting is op de groep waar uw kind opvang heeft. Dit betekent dat uw kind nu in categorie 2: overige nauwe contacten valt. We begrijpen goed dat dit niet het leukste bericht is om te ontvangen, maar in de rest van dit bericht leest u wat het verder voor u en uw kind betekent.


Wat betekent dit voor uw kind?
Of uw kind wel of niet naar de opvang mag komen, is afhankelijk van de gezondheid van uw kind. Wij vragen u daarvoor de Beslisboom te raadplegen, een schematische weergave van de coronaregels van het RIVM. Met het vragenschema van de Beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/ basisschool mag.

Neemt u de vragen van de Beslisboom altijd van boven naar beneden door tot u een antwoord hebt. Bekijk de beslisboom hier: www.komkids.nl/coronavirus/beslisboom-protocol-kinderopvang.

Hoe bent u extra alert?
Laat uw kind meteen testen als het corona-gerelateerde klachten krijgt. Het gebruik van een zelftest is bij milde klachten toegestaan of maak een afspraak bij de GGD. Bij een positieve zelftest is een GGD-test altijd nodig. Maak dan een testafspraak bij de GGD via 0800-1202 of coronatest.nl en vermeld dat het gaat om een test voor een kind. Totdat de testuitslag bekend is, blijft uw kind thuis en heeft het geen contact met mensen buiten het huishouden.

Wilt u meer informatie over hoe het testen bij kinderen gaat? Raadpleegt u de website van het RIVM via www.rivm.nl

Meer informatie of vragen
We begrijpen dat de situatie kan leiden tot vragen. Neemt u bij bezorgdheid en vragen over de klachten van uw kind contact op met de GGD via het informatienummer 0800-1351. Kijkt u voor meer informatie over corona en de kinderopvang op de onderstaande websites en het protocol kinderopvang:

Houd oog voor elkaar, blijf alert en hopelijk zien we iedereen snel gezond en wel weer terug!