Het is eindelijk zover, wat hebben we hiernaar uitgekeken! Vanaf maandag 7 maart zijn ouders weer van harte welkom op de groep tijdens het breng- en haalmoment! Wat 2 jaar geleden heel normaal was, voelt nu weer als iets ‘nieuws’. Dit is in het begin waarschijnlijk even wennen, maar dat geldt ook voor de kinderen én medewerkers. In deze nieuwsbrief hebben wij een aantal punten ter voorbereiding voor maandag op een rij gezet.

Breng- en haalmoment
Informatie uitwisselen over de dagelijkse gang van zaken tussen u als ouder en de Pedagogisch Professional bij breng- en haalmomenten is van grote waarde. Door uw gesprekjes met de Pedagogisch Professional is hij/zij op de hoogte van wat er speelt binnen uw gezin en krijgt u te horen hoe uw kind de dag op de opvang heeft beleefd. Hoe deze momenten zijn ingericht is verschillend per opvangsoort. Heeft u tijdens het brengen of halen vragen? Gewoon vragen! De Pedagogisch Professionals beantwoorden graag uw vragen.

Gebruik toegangstag
Op een groot aantal KomKids-locaties maken ouders gebruik van een toegangstag/’druppel’ om het centrum binnen te komen. Door de maatregelen in afgelopen 2 jaar kan het zijn dat u deze niet heeft gebruikt omdat kinderen via een aangepaste toegang binnenkwamen. Tip: zorg ervoor dat u de tag/druppel vanaf maandag weer paraat heeft zodat de medewerkers niet van de groep af hoeven om u binnen te laten.

Het virus is helaas nog niet weg, vandaar blijven een aantal maatregelen en adviezen nog steeds gelden.

Geef elkaar de ruimte
De 1,5 meter maatregel is komen te vervallen maar het advies is om elkaar wel de ruimte te blijven geven waar dit kan. Dit advies nemen we bij KomKids ter harte, omdat uitval van medewerkers voor ons nog steeds grote gevolgen heeft. We doen er alles aan om groepen niet tijdelijk te hoeven sluiten. Daarbij geldt voor iedereen van 70 jaar en ouder het advies om voorzichtig te zijn in contacten met kinderen tot en met 12 jaar en 1,5 meter afstand te houden.

De hygiënemaatregelen
Deze blijven op de groepen zoals we die de afgelopen 2 jaar hebben geïntegreerd in onze dagelijkse werkzaamheden. We wassen vaak onze handen, gebruiken papieren wegwerpdoekjes, niezen in onze elleboog, luchten regelmatig de slaapkamers/groepsruimtes en houden als het mogelijk is afstand tot elkaar. Voor iedereen die op de groep komt geldt daarom: maak voor binnenkomst gebruik van het desinfectiestation om uw handen te desinfecteren.

Thuisblijven of niet?
Kinderen van 0 t/m 3 jaar moeten thuisblijven als zij:

 • Klachten hebben en worden getest; zij blijven thuis totdat de uitslag bekend is;
 • contact hebben gehad met iemand met corona (een huisgenoot of een nauw contact) én klachten hebben die passen bij corona;
 • een quarantaineadvies hebben vanwege een (aanhoudende) uitbraak in een groep in de opvang.

Als bovenstaande niet van toepassing is, mogen kinderen van 0 t/m 3 jaar naar de opvang, ook indien er sprake is van de volgende klachten:

 • verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
 • af en toe hoesten;
 • bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid;

Kinderen moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat van de GGD. Kinderen die recent (binnen 8 weken na de positieve test) zijn hersteld van een corona-infectie hoeven niet opnieuw getest te worden (ook niet bij milde klachten).

Kinderen van 4 t/m 12 jaar moeten thuisblijven als zij:

 • klachten hebben passend bij corona – ook als zij alleen verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) hebben en/of af en toe hoesten- zij blijven thuis totdat de uitslag bekend is;
 • een quarantaineadvies hebben vanwege een (aanhoudende) uitbraak in een groep/klas op school of in de opvang.
 • Als bovenstaande niet van toepassing is, mogen kinderen van 4 t/m 12 jaar naar de opvang en school, ook indien er sprake is van de volgende klachten:
 • bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid;

Kinderen die recent (binnen 8 weken na de positieve test) zijn hersteld van een corona-infectie hoeven niet opnieuw getest te worden (ook niet bij milde klachten).

 Klachten die bij corona passen zijn: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).

Check bij twijfel de beslisboom
Naar aanleiding van versoepelingen is er ook een nieuwe versie van de beslisboom gepubliceerd. De beslisboom is een overzichtelijke, schematische weergave van de coronaregels van het RIVM. Met het vragenschema van de meest recente versie van de beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) kind naar de kinderopvang mag. Bekijk de beslisboom hier: www.komkids.nl/coronavirus/beslisboom-protocol-kinderopvang.

Wanneer mogen ouders niet naar de opvang komen?

 • Een ouder mag kinderen niet zelf brengen of halen als er sprake is van corona-gerelateerde klachten en/of als de betreffende ouder wacht op de testuitslag. Als de testuitslag van de ouder negatief is, mag de ouder wel weer brengen en halen.
 • Als de testuitslag van de ouder positief is of de ouder nog in quarantaine zit, mag de ouder het kind niet brengen en halen. Bij een positieve zelftest blijft de ouder thuis en laat de testuitslag bevestigen door de GGD. De ouder blijft ten minste 5 dagen in isolatie en moet daarna ten minste 24 uur klachtenvrij zijn voor de ouder het kind weer kan brengen en halen.

Kijkt u voor meer informatie over corona en de kinderopvang op de onderstaande websites en het protocol kinderopvang:

Voor nu hebben we nog één advies: ga lekker naar buiten om samen leuke dingen te doen en probeer vooral nog van het zonnetje te genieten. Houd oog voor elkaar en blijf alert!

Met hartelijke groet, 
Namens het corona-regieteam
Angela Kok & Dolinda Buurma