Yes, het verlossende woord is eruit! De Buitenschoolse Opvang (BSO) kan weer open en we zijn dolblij dit te kunnen delen met alle kinderen en hun ouders. Want wauw, wat hebben we met z'n allen hierop gewacht. Na 4 maanden noodopvang aanbieden is het onwijs fijn dat vanaf maandag 19 april alle kinderen weer naar de BSO kunnen komen. Wat dit voor u betekent, leest u in deze brief.

Maatregelen hetzelfde als op school
De kinderen gaan ondertussen alweer 2 maanden naar school en dat zorgt ervoor dat de stap naar een BSO met coronaregels niet al te groot is. Bij de BSO gelden namelijk dezelfde regels als op school. Dat betekent in het kort het volgende:

 • Kinderen hoeven onderling geen afstand te houden.
 • De Pedagogisch Medewerker houden onderling 1.5 meter afstand.
 • Tussen Pedagogisch Medewerkers en kinderen hoeft geen afstand worden gehouden.
 • Ouders en derden komen niet binnen op de BSO-locatie.
 • Als een kind of Pedagogisch Medewerker positief wordt getest op het coronavirus, dan wordt op advies van de GGD besloten of de groep in quarantaine moet.

Een kind met klachten blijft thuis
Een kind tussen de 4-12 jaar blijft met klachten thuis en laat zich testen. Dit geldt zowel bij milde klachten (loopneus, verkoudheid, niezen en keelpijn) als bij zware klachten (veel hoesten, koorts of benauwdheid). Kinderen die af en toe hoesten, en kinderen die astma, hooikoorts of chronische luchtwegklachten hebben, hoeven niet getest te worden als ze geen andere klachten hebben. Huisgenoten blijven ook thuis als het kind naast milde klachten last heeft van koorts of benauwdheid.

Laat u uw kind niet testen? Dan mag het pas weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Huisgenoten mogen dan ook uit quarantaine. Neemt u bij twijfel altijd contact op met de huisarts, raadpleeg het Protocol Kinderopvang en bekijk de Beslisboom die binnenkort wordt geüpdatet via https://www.komkids.nl/coronavirus/beslisboom-protocol-kinderopvang.

Meer informatie over het thuisblijven en testen van kinderen vindt u op de pagina van de rijksoverheid via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/coronatest-kind/kind-testen-op-corona.

Belangrijk! Is uw kind positief getest, laat het de locatie en school zo snel mogelijk weten. Zo kunnen we samen met de GGD zo snel mogelijk in kaart brengen welke maatregelen genomen moeten worden.

Zelftesten
Zelftesten zijn bedoeld voor mensen zonder klachten, als aanvulling waarmee anders onopgemerkte besmettingen opgespoord kunnen worden. Zelftesten zijn niet bedoeld voor:

 • mensen met klachten
 • mensen die contact hadden met iemand met corona
 • mensen die terugkeren uit een hoog risicogebied

Indien uw kind klachten heeft, dan is een zelftestuitslag niet geldig. In dat geval kan enkel een test bij de GGD uitsluitsel geven. Meer informatie over de zelftest vindt u via https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen.

Thema BSO's
Er wordt momenteel gekeken naar wat mogelijk is binnen de thema BSO's aangezien het advies wordt uitgedragen door de RIVM om het mixen van kinderen en medewerkers zoveel mogelijk te beperken. Het zijn namelijk locaties waar kinderen standaard van verschillende scholen bij elkaar komen. Daarom is voor nu besloten om deze locaties tot en met de meivakantie nog gesloten te houden*. De kinderen worden tot en met de meivakantie op hun gebruikelijke stamlocatie opgevangen. In de tussentijd wordt gekeken naar de opties die mogelijk zijn na de meivakantie.

Gaat uw kind naar een thema BSO, houdt u FlexKids in de gaten. Via FlexKids wordt in de meivakantie informatie gedeeld of en hoe de bijzondere BSO's na de meivakantie open kunnen.
De thema BSO’s zijn:

 • Beestenboel 
 • AlliantieKids 
 • AquaKids 
 • AquaFun 
 • VVKS-Kids 
 • DOKWRK 
 • Volkstuin
 • Harga

*Met uitzondering van GreenKids en MaastuinKids. Zij blijven open omdat daar slechts één school bij aangesloten is.

Nieuwe gezichten bij de BSO
In de tussentijd dat de BSO gesloten was, hebben we bij KomKids niet stilgezeten. Dit heeft onder andere geresulteerd in nieuwe KomKids-medewerkers. Daardoor kan het voorkomen dat u ineens een nieuw gezicht op de groep ziet.

Vakantieopvang tijdens de meivakantie
Heeft u een vakantiepakket en wilt u gebruik maken van de vakantieopvang tijdens de meivakantie, dan kunt u zich hiervoor inschrijven tot dinsdag 20 april 13.00 uur. Dit gaat op de reguliere manier. U kunt uw vakantie dus inboeken via FlexKids.

Hoewel er tijdens de noodopvang de afgelopen tijd niet is geclusterd, kiezen we hier tijdens de vakantieopvang wel voor en vindt de opvang plaats zoals u gewend was voor de lockdown. Te veel beweging tussen verschillende locaties is tijdens de vakantie niet aan de orde, aangezien de kinderen de gehele dag aanwezig zijn en niet ook nog naar school of naar een sportlocatie gaan.

Let u op dat de vakantiedata per school en/of regio kunnen afwijken. Zo heeft de Elisabeth School in Rotterdam van 3 tot 14 mei vakantie met op maandag 26 april een studiedag terwijl in Schiedam veel scholen van 26 april tot 7 mei vakantie hebben. Ook voor studiedagen meldt u zich weer zoals gebruikelijk aan bij uw eigen locatie.

Reguliere opvangdagen
Aangezien de BSO weer regulier opengaat, betekent dat automatisch dat de reguliere opvangdagen zoals opgenomen in uw KomKids-overeenkomst weer van kracht zijn. Wilt u een dag ruilen of bijboeken? Dan gelden de gebruikelijke regels.

Compensatieregeling
Alle ouders werd gevraagd gedurende de tijdelijke sluiting de rekening door te betalen. U krijgt hiervoor een tegemoetkoming die de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief compenseert. Heeft u tijdens de tijdelijke sluiting van de BSO geen gebruik gemaakt van de noodopvang, dan zal KomKids het bedrag dat boven de maximum uurprijs ligt aan u terugbetalen.

Nu de heropeningsdatum van de BSO bekend is, zullen Toeslagen en de SVB alles in het werk zetten de tegemoetkoming over de sluitingsperiode (16 december – 19 april) te berekenen en uit te keren aan de ouders die met kinderopvangtoeslag gebruik maken van kinderopvang. De SVB betaalt de tegemoetkoming begin juni uit aan deze ouders. U hoeft hiervoor geen aanvraag te doen, de tegemoetkoming wordt ambtshalve betaald op basis van gegevens van de Belastingdienst/Toeslagen.

Voor personen zonder kinderopvangtoeslag zal dit gaan verlopen middels een aanvraagprocedure bij de SVB. De aanvraagprocedure wordt naar verwachting medio mei opengesteld via de website van de SVB.

Gemeenten verzorgen de tegemoetkoming voor ouders die met een gemeentelijke bijdrage gebruik maken van kinderopvang. Meer informatie over de data waarop de tegemoetkoming wordt uitgekeerd en de aanvraagprocedure voor de ouders zonder kinderopvangtoeslag, volgt via de reguliere kanalen, waaronder www.rijksoverheid.nl en de website van de SVB.

Het aftellen kan voor nu beginnen. Tot maandag 19 april!

Met hartelijke groet,
Mede namens het corona-regieteam
Angela Kok & Dolinda Buurma