De afgelopen periode heeft u van ons berichten ontvangen waarin onder andere de compensatieregeling werd besproken. Omdat er wisselingen hebben plaatsgevonden in de manier van uitvoering van het compensatieplan, zetten we hieronder alles even voor u op een rij.

Voor wie is de compensatieregeling bedoeld?
Voor alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen en geen gebruik hebben kunnen maken van de kinderopvang. Ook geldt dit voor ouders met een cruciaal beroep die hun kinderen naar de noodopvang hebben gebracht.  Aan het gebruik van noodopvang zijn namelijk geen kosten verbonden.

Blijft de compensatieregeling na 11 mei van kracht?
Tijdens de periode van gedeeltelijke openstelling van basisscholen en BSO blijft de vergoeding vanuit de Rijksoverheid doorlopen. Dit betekent dat de Rijksoverheid de eigen bijdrage voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang tot de maximum uurprijs ook na 11 mei nog blijft vergoeden aan ouders. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangen we hier meer informatie over vanuit de overheid, welke we met u zullen delen. Blijft u de factuur van de kinder- en gastouderopvang betalen. Zo bent u zeker van de vertrouwde plek op de kinderopvang en blijft u kinderopvangtoeslag ontvangen.

Is uw uurtarief hoger dan de maximum uurprijs (BSO en flexibele kinderopvang), dan zal KomKids het bedrag dat boven de maximum uurprijs ligt tot 11 mei aan u terugbetalen. De teruggave hiervan zal tegelijkertijd plaatsvinden met de terugbetaling die u ontvangt via de Sociale Verzekeringsbank. De compensatie van de eigen bijdrage van ouders boven het maximaal uurtarief komt na 11 mei te vervallen.

Via welke weg worden ouders gecompenseerd?
Eerst werd aangegeven dat de compensatie van de eigen ouderbijdragen zou worden overgemaakt naar de kinderopvangorganisatie. De kinderopvangorganisaties zouden vervolgens de eigen bijdrage overmaken naar de ouder. Hiervoor zou eind maart een speciaal formulier ontwikkeld zijn. Echter, heeft de overheid besloten om het compenseren van de ouders op een andere manier uit te voeren.

Ouders die de kinderopvang door blijven betalen gedurende de sluitingsperiode, krijgen de financiƫle vergoeding vanzelf via de Sociale Verzekeringsbank terug. Om de vergoeding zo snel mogelijk uit te betalen, is gekozen voor een eenvoudige regeling op basis van beschikbare gegevens bij de Belastingdienst, zonder dat ouders formulieren hoeven in te vullen.

Ouders krijgen de vergoeding op basis van de gegevens die op dat moment bekend zijn bij de Belastingdienst, zoals het aantal kinderen, het aantal opvanguren en het verzamelinkomen. De Belastingdienst geeft dit door aan de Sociale Verzekeringsbank en die keert vervolgens het bedrag in de maanden juni, uiterlijk juli, rechtstreeks aan de ouders uit.

Nu vanaf 11 mei de kinderopvang gedeeltelijk weer opengaat, wordt de periode waarover de vergoeding berekend wordt, verlengd. Daardoor kan het iets langer duren voordat de eenmalige uitkering wordt betaald en volgt betaling waarschijnlijk in juli.

Hoe worden ouders gecompenseerd die gebruik maken van een gesubsidieerd aanbod?
Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, maar gebruik maken van een gesubsidieerd aanbod van de gemeenten krijgen de eigen bijdrage via de gemeente vergoed. Dit geldt vooral voor ouders met een sociaal-medische indicatie en voor ouders waarvan de kinderen deelnemen aan voorschoolse educatie of kortdurend peuteraanbod (VKV/peuterspeelzaal). Deze ouders hebben een apart bericht van KomKids ontvangen over deze specifieke compensatieregeling.

Leest u meer over de compensatieregeling en andere vragen over de kinderopvang tijdens de coronaperiode via de volgende link:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders

Met hartelijke groet,
Mede namens het KomKids corona-regieteam
Yde Dragstra
Directeur