Sinds maandag 16 maart is de kinderopvang gesloten voor reguliere opvang. Tot 28 april biedt KomKids enkel aan kinderen van ouder(s) uit cruciale beroepsgroepen noodopvang. Deze maatregel treft veel ouders. We begrijpen daarom ook dat veel ouders vragen hebben over de financiƫle maatregelen. In deze nieuwsbrief lichten we een aantal zaken toe.

Wat houdt de compensatie in en voor wie is dit bedoeld?
De overheid heeft aangegeven de eigen bijdrage die u betaald heeft aan de kinderopvang/ peuterspeelzaal geheel te compenseren.

De compensatie geldt voor ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen en daarbij een eigen bijdrage betalen. Zij worden via de Belastingdienst gecompenseerd. In eerdere berichten heeft u kunnen lezen dat de overheid zou trachten om eind maart de compensatieregeling uitgewerkt te hebben. Dit is helaas door de complexiteit niet gehaald.

De verwachting is nu dat dit eind april gereed is. Op het moment dat duidelijk is hoe we de regeling moeten uitvoeren, zullen we per omgaande de eigen bijdrage die u heeft betaald aan kinderopvang aan u overmaken.

Er zijn ook ouders die gebruikmaken van de VKV- of peuterspeelzaal die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag vanuit de Belastingdienst. Uw eigen bijdrage compenseren we ook. De gemeente heeft ons toegezegd dit aan ons te compenseren. U heeft deze ouderbijdrage inmiddels van ons ontvangen of ontvangt deze binnen enkele dagen.

Vragen? Stelt u ze gerust. Mail deze naar ydedragstra@komkids.nl.

Met hartelijke groet,
Yde Dragstra
Directeur/Bestuurder