Gisteravond heeft net op de valreep voor het weekend een persconferentie plaatsgevonden. Hierin werd onder andere aangekondigd dat er versoepelingen zullen plaatsvinden. Deze versoepelingen betekenen voor KomKids dat de Buitenschoolse Opvanglocaties (BSO) met een thema, die afgelopen week nog gesloten waren, vanaf volgende week weer de deuren mogen openen. Deze heropening is een fijn bericht. Wel brengt het binnen KomKids enkele uitdagingen met zich mee. Wat dit voor u en uw kind betekent, leest u in deze brief.  

Heropenen thema BSO's | vanaf donderdag 20 januari  
Het is een ontzettend fijn bericht om te kunnen delen dat de thema BSO's VVKS-Kids, AquaKids en AquaFun, weer open mogen. Zoals u wellicht kan begrijpen is het organiseren van deze heropening net op de valreep van het weekend in deze periode een uitdaging. Daarom vragen we uw begrip dat KomKids niet gelijk vanaf maandag 17 januari de deuren heropent, maar vanaf donderdag 20 januari. Dit geeft zowel KomKids als onze partners de mogelijkheid om de kinderen goed te kunnen ontvangen. 

Open sinds 10 januari 

Geopend vanaf  
20 januari 

AlliantieKids  
(alleen opvang, geen turnlessen) 

 

Beestenboel  

 

DOKWRK 

 

De Volkstuin 

 

GreenKids 

 

MaastuinKids 

 

Harga 

 

De Grote Machinist 

 
 

AquaKids 

 

AquaFun 

 

VVKS-Kids 


Compensatieregeling 
 
Net zoals in de afgelopen week en tijdens eerdere lockdowns, worden de kinderen van deze 3 locaties tot en met woensdag 19 januari op hun reguliere stamlocatie opgevangen.  

Net als bij eerdere sluitingen krijgen ouders die gebruikmaken van BSO en die hun facturen tijdens de sluiting volledig hebben doorbetaald tijdens de sluitingsperiode van 21 december tot 10 januari een tegemoetkoming vanuit de overheid van de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders die noodgedwongen gebruik hebben gemaakt van de noodopvang. De kosten voor de zwemlessen die door KomKids bij ouders in rekening zijn gebracht over de maand december en een gedeelte van januari worden door KomKids gecrediteerd. U hoeft hiervoor niets te doen, deze worden automatisch teruggestort of verrekend. 

Wie ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage? 
Alle ouders die gebruikmaken van de BSO en hun factuur tijdens de sluiting volledig door zijn blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. Net als bij de eerdere sluitingen (voorjaar 2020 en winter 2020) zal er in de tegemoetkoming onderscheid gemaakt worden tussen drie groepen. Al deze groepen zullen een tegemoetkoming ontvangen. Het gaat om de volgende groepen: 

  • Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag. 
  • Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten. 
  • Personen die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang. 

Op dit moment worden de tegemoetkomingen nader uitgewerkt. Als u kinderopvangtoeslag ontvangt, hoeft u geen aanvraag in te dienen voor de tegemoetkoming. U ontvangt automatisch van de SVB een beschikking waarin het bedrag dat u aan tegemoetkoming krijgt staat vermeld. Dat geldt ook in het geval u gebruik maakt van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten. 

Als u geen overheidsvergoeding ontvangt, kunt u te zijner tijd een aanvraag indienen bij de SVB. Meer informatie over de tegemoetkomingen en moment van aanvragen of uitbetalen volgt zo spoedig mogelijk via de reguliere kanalen: 

Heeft u tijdens de tijdelijke sluiting van de kinderopvang geen gebruik gemaakt van de noodopvang, dan zal KomKids het bedrag dat boven de maximum uurprijs ligt aan u terugbetalen.    

Voor nu wensen we iedereen een leuk weekend toe, waarin weer iets meer mogelijk is dan in de afgelopen weken. Wellicht leuk om een bezoek te brengen aan de bloemist, want het is vandaag Tulpendag. Wie weet kan iemand in de buurt wel een bloemetje gebruiken. Houd oog voor elkaar, blijf alert en vooral gezond!  
 
Met hartelijke groet,  
Mede namens het corona-regieteam 
Angela Kok & Dolinda Buurma