Volgende week is het zover: we gaan weer open! Komende maandag kunnen de kinderen weer naar hun KomKids-locatie toe en dat vinden we ontzettend fijn. In aanloop naar de heropening van de kinderopvang en gedeeltelijke opening van de Buitenschoolse opvang (BSO), delen we in deze brief met u nog een aantal updates.

Compensatieregeling na 11 mei
De Rijksoverheid blijft na 11 mei de eigen bijdrage voor de Hele dagopvang (HDO), VKV/Peuterspeelzaal en de BSO tot het maximum uurtarief vergoeden aan ouders. Deze vergoeding gaat door zolang de gedeeltelijke openstelling duurt. De compensatie van de eigen bijdrage van ouders boven het maximaal uurtarief komt na 11 mei te vervallen.

Leest u alles over de compensatieregeling in het speciale nieuwsitem

Samenspel Op Maat (SOM)
SOM zal maandag helaas nog niet starten om het aantal contactmomenten tussen ouders onderling te beperken. SOM blijft sowieso tot 1 juni gesloten. De week voorafgaand aan 1 juni kijken we opnieuw naar de mogelijkheden en ontvangt u hier meer informatie over.

Logistiek: looproutes, brengen & ophalen
Bij KomKids vinden wij het ontzettend fijn dat de kinderen weer naar de locaties kunnen komen. Om ervoor te zorgen dat het halen en brengen van de kinderen zo soepel mogelijk verloopt, heeft elke locatie de meest ideale route uitgestippeld. U ontvangt in Flex een speciaal bericht over hoe het brengen en halen vanaf maandag bij uw KomKids-locatie is geregeld. Diverse locaties delen ook een filmpje met de ouders waarin te zien is hoe de looproute en overdracht vanaf maandag in z’n werk gaat.

Pedagogisch spreekuur
We hebben de laatste weken, waarin kinderen weinig of niet op de locaties waren, mooie en leuke gesprekken gehad met ouders via de telefoon tijdens het pedagogisch spreekuur. Ouders hebben in deze periode hun vragen direct bij het Pedagogisch Kenniscentrum kunnen neerleggen. Nu veel KomKids-locaties weer opengaan zal het pedagogisch spreekuur komen te vervallen. Vragen kunt u vanaf maandag weer zoals gebruikelijk neerleggen bij de Pedagogisch Medewerkers van uw groep.

Met hartelijke groet,
Mede namens het KomKids corona-regieteam
Yde Dragstra
Directeur