Tijdens de persconferentie gisteravond is bekend gemaakt dat er geen nieuwe maatregelen voor kinderopvang en basisonderwijs worden opgelegd. Daar zijn wij erg blij om, we kunnen kinderen blijven verwelkomen en ouders kunnen blijven werken. Ondanks dat er gisteravond geen nieuwe specifieke maatregelen voor de kinderopvang zijn bijgekomen, willen wij toch een update van het Protocol Kinderopvang en de beslisboom bij u onder de aandacht brengen.

Mondkapjes in de kinderopvang
Dragen ouders en andere bezoekers een mondkapje bij binnenkomst van een KomKids-locatie?
Voor publieke binnenruimtes geldt het dringende advies om een mondkapje te dragen. Dit geldt ook voor ouders en andere bezoekers daar waar zij de kinderopvanglocatie binnen mogen komen. Vergeet dan niet, naast uw tag, bij binnenkomst het ontsmetten van de handen nu ook een mondkapje te dragen. We hebben al wat leuke printjes voorbij zien komen, dus we zijn nieuwsgierig naar alle creaties en varianten.

Meer informatie over praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden dient te worden in de kinderopvang vindt u in het ‘Protocol kinderopvang’: www.komkids.nl/coronavirus/beslisboom-protocol-kinderopvang

Handig om te weten
Hieronder vindt u een aantal belangrijke websites die u bij vragen of twijfels op weg kunnen helpen. 

  • Bekijk de beslisboom (voor 0 jaar t/m groep 8) bij het beantwoorden van de vraag of uw kind naar de kinderopvang mag: www.komkids.nl/coronavirus/beslisboom-protocol-kinderopvang.
    Deze beslisboom is gemaakt door BOinK in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM en wordt regelmatig aangepast n.a.v. (ver)nieuw(d)e inzichten en regelgeving.

  • Er is ook een beslisboom voor iedereen ouder dan 12 jaar. Met deze beslisboom kunt u beoordelen of u thuis moet blijven of niet: www.komkids.nl/coronavirus/beslisboom-protocol-kinderopvang

  • Kinderen mogen gebracht en gehaald worden door één volwassene, dus zonder extra volwassenen of broertjes of zusjes, die daar geen opvang gebruiken.
  • Bij twijfel of vragen raadpleegt u de website van het RIVM en/of neemt u contact op met uw huisarts. RIVM: www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen

  • Wij plaatsten alle berichten van de groep, locatie en KomKids in het digitale ouderportaal FlexKids, bekijk deze dus regelmatig om niets te missen.

Wie heb ik aan de lijn… het is een privé-nummer?
Voor iedereen in Nederland geldt het dringende advies om, indien mogelijk, thuis te werken. De Pedagogisch Medewerkers kunnen we niet missen op de groep, maar de medewerkers van de KomKids Informatiewinkel (hoofdkantoor), werken zoveel mogelijk vanuit huis. Daardoor komt het vaak voor dat medewerkers van de afdeling Financiën en Service & Advies vanuit huis telefoneren. Dit betekent dat zij u (terug)bellen met een privé- of anoniem nummer. Als u een belletje van ons verwacht naar aanleiding van een vraag of verzoek, is het fijn wanneer u opneemt, ook al ziet u niet dat wij het zijn. Mocht u niet kunnen opnemen, dan spreken ze een berichtje in.

School gesloten of thuisonderwijs: wat betekent dit voor de BSO?
De afgelopen dagen hebben enkele basisscholen moeten besluiten dat bepaalde groepen tot aan de herfstvakantie moeten sluiten of thuisonderwijs krijgen. Scholen en kinderopvangcentra staan dagelijks voor grote uitdagingen om de personeelsbezetting rond te krijgen. We vinden het erg vervelend voor de medewerkers, ouders en vooral de kinderen.

Naar aanleiding van deze berichtgeving volgt hierop de veelgestelde vraag: ‘Wat betekent dit voor de Buitenschoolse Opvang?’. De scholen verzorgen zelf nog steeds de noodopvang. Dit gaat om opvang tijdens de reguliere schooltijden.

KomKids verzorgt op dat moment nog steeds de BSO. U kunt op de dagen dat u normaal gesproken opvang afneemt gebruik blijven maken van de BSO. Het kan door sluiting of het thuisonderwijs voorkomen dat u besluit dat uw kind niet naar de BSO komt. Om ervoor te zorgen dat we goed inzichtelijk hebben welke kinderen we enthousiast kunnen ontvangen, vragen we u op tijd door te geven als uw kind niet naar de opvang komt. U doet dit zoals gebruikelijk via uw digitale ouderportaal in FlexKids.

Laten we samen het virus onder controle krijgen.

Met hartelijke groet,
Mede namens het corona-regieteam
Angela Kok & Dolinda Buurma-Immerzeel