Wat hebben we hiernaar uitgekeken! Na het mooie nieuws van meerdere versoepelingen, kwam er nu ook eindelijk goed nieuws voor de kinderopvang. We kunnen namelijk de bubbels loslaten en dat betekent dat kinderen weer voluit kunnen genieten van hun bewegingsvrijheid op de kinderopvang. In deze update leest u wat de verdere versoepelingen bij KomKids voor u betekenen.

Basismaatregelen
Zeker nu met alle versoepelingen willen we extra nadruk leggen op de basisregels zoals iedereen ze ondertussen goed kent: handen wassen, afstand houden en bij klachten laten testen. Doordat er momenteel weer veel mag wordt iedereen makkelijker. Begrijpelijk, maar daardoor schiet het handen wassen en voldoende afstand houden er sneller bij in. Wees met elkaar hier extra alert op, dan zetten we samen telkens een stapje richting het vertrouwde 'normaal’.

Thema BSO's  

Alle thema BSO's zullen na de zomervakantie weer hun reguliere opvang hervatten.* Vanuit pedagogisch oogpunt is hiervoor gekozen om de structuur voor kinderen deze laatste twee weken te behouden. Als de dan geldende maatregelen het toelaten, openen we opnieuw met veel plezier in het nieuwe schooljaar de deuren van onze thema BSO’s .
*GreenKids, MaastuinKids & Beestenboel blijven tot aan de zomervakantie geopend. 

Brengen & halen op locatie
Vanaf 26 juni wordt de maximale groepsgrootte, als de 1.5 meter wordt gewaarborgd, zowel binnen als buiten losgelaten. Bij KomKids kiezen we ervoor om in fases terug te gaan naar het ‘normaal’. Hoewel we iedereen weer graag binnen willen laten komen, kiezen we er bewust voor om het breng- en ophaalmoment nog niet te veranderen.

Dat betekent dat u zoals de afgelopen periode uw kind(eren) buiten de groep brengt & ophaalt. Onze Pedagogisch Medewerkers kunnen niet coördineren wanneer ouders hun kinderen komen brengen of ophalen. We willen voor nu de situatie nog voorkomen dat er ineens te veel ouders aanwezig zijn op de groep en de 1.5 meter niet kan worden gewaarborgd.

Wel zal het beleid rondom mondkapjes veranderen, aangezien dit niet meer verplicht is in binnenruimtes waar 1.5 meter afstand kan worden gehouden. U hoeft als ouder daarom geen mondkapje meer op. Wel waarderen we het als u een mondkapje opzet als blijkt dat er onvoldoende afstand kan worden gehouden tot onze Pedagogisch Medewerkers of andere ouders.

Wijziging stappenplan bij besmetting op locatie
Voor uw als ouder is het belangrijk om te weten dat er een wijziging heeft plaatsgevonden in het handelingsperspectief (stappenplan) dat wordt gebruikt als er een kind of medewerker positief getest wordt op het coronavirus. Deze wijziging is als volgt:

KomKids hoeft aan de ouder(s) geen toestemming meer te vragen om (persoonlijke) gegevens door te geven aan de GGD om het bron- en contactonderzoek uit te laten voeren. Dit is geregeld in de Wet publieke gezondheid (artikel 26). Gegevens die worden doorgegeven:

  • het telefoonnummer en/of emailadres van de ouder/verzorger van het kind;
  • of het kind op een of meerdere specifieke dagen op de opvanglocatie aanwezig was (de presentielijst);
  • in welke groep het kind zat;
  • of sprake was van groepsvorming/cohortering en contactbeperking conform de RIVM-richtlijnen.

U kan wel vooraf aan de opvangorganisatie, in dit geval KomKids, laten weten dat u bezwaar heeft tegen het doorgeven van uw gegevens. In dat geval mag KomKids die gegevens niet doorgeven aan de GGD. Let op: in dat geval kan de GGD het bron- en contactonderzoek niet goed uitvoeren. Dat vergroot de kans op verspreiding van het coronavirus. Mocht u dergelijk bezwaar willen doorgeven, neemt u dan contact op met uw opvanglocatie. De contactgegevens van onze locaties vindt u op www.komkids.nl. Meer informatie over wijzigingen in het Protocol Kinderopvang vindt u via www.komkids.nl/coronavirus/beslisboom-protocol-kinderopvang.

Bezoeken op de groep
De GGD heeft aangegeven dat groepsbezoeken weer plaats gaan vinden zoals gebruikelijk, maar daarbij wel rekening houdende dat er 1.5 meter afstand wordt gehouden. Onze Pedagogisch Begeleiders kunnen vanaf volgende week ook weer op locatie verschijnen en dat vinden ze ontzettend fijn. Ook bezoeken van derden die als noodzakelijk worden gezien kunnen weer plaatsvinden. Onder noodzakelijk verstaan we afspraken die nodig zijn voor het welzijn van het kind. Pas in een latere fase zullen niet-noodzakelijke bezoeken weer worden toegelaten.

Incidentele bezoeken zoals een intake- of oudergesprek op locatie krijgen vanaf maandag 28 juni weer groen licht.

Met de positieve berichten belooft het een mooie en goede zomer te worden. Iets waar iedereen aan toe is. Houd afstand & blijf vooral gezond!

Met hartelijke groet, 
Namens het corona-regieteam
Angela Kok & Dolinda Buurma