Afgelopen dinsdagavond maakte het demissionaire kabinet bekend dat zij met een mix van oude en nieuwe coronamaatregelen de sterke stijging van het aantal besmettingen willen tegengaan om zo de druk op de zorg verlichten. Hoewel het bericht niet als een verrassing kwam, kunnen we goed begrijpen dat niet iedereen het makkelijk vindt om hier opnieuw een creatieve draai aan te geven. Hoe we dit bij KomKids doen en wat dit voor u betekent, leest u in deze brief.

Maatregelen bij KomKids
In de afgelopen 1,5 jaar heeft KomKids de maatregelen en adviezen van de overheid ter harte genomen. Ook nu zullen we dat weer doen. Dat betekent voor bij KomKids het volgende:

  • De zichtbaarste maatregel keert maandag 8 november terug: in de publieke binnenruimtes gaat de mondkapjesplicht weer gelden. Draagt u bij binnenkomst daarom een mondkapje. Onze Pedagogisch Professionals hoeven geen mondkapje te dragen omdat zij in hun functie zijn.
  • Het dringende advies om weer 1.5 meter afstand te houden van elkaar nemen wij per direct over. Dat betekent dat de volwassenen onderling gevraagd wordt de afstand tot elkaar te behouden. De kinderen hoeven geen afstand tot elkaar en tot de Pedagogisch Professional te houden.

Ouders op de groep
Nienke Willering (pedagoog bij Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang) stelt “Ouders en Pedagogisch Professionals zijn elkaars partners in de opvoeding. En daarbij is goede, persoonlijke communicatie onmisbaar. Want dat maakt het veel makkelijker om informatie over het kind te delen, die zowel voor ouders als Pedagogisch Professionals van belang is in de zorg voor een kind. Dit draagt ook echt bij aan de ontwikkeling van een kind.”

Daarom kiezen we er bij KomKids voor om met een kleine aanpassing ouders nog steeds te ontvangen in het centrum op 1.5 meter afstand en dat kinderen gebracht worden tot de groep, maar niet in de groep. Op sommige locaties vond het breng- en haalmoment al buiten de groep plaats.

Hoewel minder contactmomenten voor een fijne dynamiek op de groepen hebben gezorgd, betekent dit niet dat de betrokkenheid ook automatisch stopt. Het is immers ontzettend leuk om te weten hoe de locatie eruitziet en waar uw kind momenteel mee bezig is. Natuurlijk vindt tijdens het breng- en ophaalmoment nog steeds een korte overdracht plaats. Echter, zijn deze momenten minder geschikt voor langere gesprekken en bezoeken in de groep.

Om u de gelegenheid te geven om samen met uw kind langer aanwezig te zijn op de groep, is ervoor gekozen om ouders die dat wensen als volgt te verwelkomen:

  • Zomaar binnenlopen is helaas niet mogelijk. Wilt u graag meekijken op de groep of een aandachtspunt bespreken? Dan maakt u hiervoor een afspraak met de Pedagogisch Professional van uw groep.
  • Een afspraak maakt u mondeling of via het e-mailadres van de opvanglocatie.
  • Een afspraak duurt maximaal 60 minuten.
  • Tijdens de afspraak heeft u geen corona gerelateerde klachten, draagt u een mondkapje als u zich van A naar B beweegt en houdt u 1.5 meter afstand. Als u plaatsneemt is een mondkapje niet nodig, maar blijft de afstand wel van kracht.

Op deze manier heeft de Pedagogisch Professional echt persoonlijk tijd voor u en beperken we onnodig verkeer/bewegingen op de groep.

Ook de komende tijd geven onze Pedagogisch Professionals weer een creatieve draai aan de maatregelen. Van een interactieve looproute tot zelfgemaakte vrolijke mondkapjes en online tours door de locatie. U ontvangt in FlexKids (eventuele) aanpassingen die gelden voor uw locatie.

Blijf voor elkaar zorgen en blijf alert!

Met hartelijke groet,
Mede namens het corona-regieteam
Angela Kok & Dolinda Buurma