Van de week ontvingen we het fijne bericht dat de Buitenschoolse Opvang (BSO) na 4 maanden ook weer opengaat op maandag 19 april. Hoewel de Hele Dagopvang (HDO) en Peuterspeelzaal (VKV) al langer geopend zijn, delen we in deze brief toch een aantal updates rondom de zelftestmogelijkheden en de compensatieregeling.  

Zelftesten 
Zelftesten zijn bedoeld voor mensen zonder klachten, als aanvulling waarmee anders onopgemerkte besmettingen opgespoord kunnen worden. Zelftesten zijn niet bedoeld voor: 

  • mensen met klachten 
  • mensen die contact hadden met iemand met corona 
  • mensen die terugkeren uit een hoog risicogebied  

Een zelftest wordt dus niet gezien als test ter controle op Corona. 
 
Een kind met klachten blijft thuis 
Kinderen tot 4 jaar mogen wel naar de opvang als zij verkoudheidsklachten hebben. Maar bij aanvullende klachten, zoals veel hoesten, koorts of benauwdheid blijven zij thuis. Kinderen tot 4 jaar kunnen ook getest worden. Meer informatie over het thuisblijven en testen van kinderen vindt u op de pagina van de rijksoverheid via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/coronatest-kind/kind-testen-op-corona
 
Neemt u bij twijfel altijd contact op met de huisarts, raadpleeg het Protocol Kinderopvang en bekijk de Beslisboom via https://www.komkids.nl/coronavirus/beslisboom-protocol-kinderopvang.  

Belangrijk! Is uw kind positief getest, laat het de locatie zo snel mogelijk weten. Zo kunnen we samen met de GGD zo snel mogelijk in kaart brengen welke maatregelen genomen moeten worden. 

Compensatieregeling  
Alle ouders werd gevraagd gedurende de tijdelijke sluiting van 16 december tot en met 7 februari de rekening door te betalen. U krijgt hiervoor een tegemoetkoming die de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief compenseert. Heeft u tijdens de tijdelijke sluiting van de kinderopvang geen gebruik gemaakt van de noodopvang, dan zal KomKids het bedrag dat boven de maximum uurprijs ligt aan u terugbetalen.  

Toeslagen en de SVB zetten alles in het werk om de tegemoetkoming over de sluitingsperiode te berekenen en uit te keren aan de ouders die met kinderopvangtoeslag gebruik maken van kinderopvang. Begin juni ontvangt u een brief waarin staat hoeveel de vergoeding zal zijn. De SVB betaalt de tegemoetkoming in juni uit aan deze ouders. U hoeft hiervoor geen aanvraag te doen, de tegemoetkoming wordt ambtshalve betaald op basis van gegevens van de Belastingdienst/Toeslagen. 

Voor personen zonder kinderopvangtoeslag zal dit gaan verlopen middels een aanvraagprocedure bij de SVB. De aanvraagprocedure wordt naar verwachting medio mei opengesteld via de website van de SVB.  

Gemeenten verzorgen de tegemoetkoming voor ouders die met een gemeentelijke bijdrage gebruik maken van kinderopvang. Meer informatie over de data waarop de tegemoetkoming wordt uitgekeerd en de aanvraagprocedure voor de ouders zonder kinderopvangtoeslag, volgt via de reguliere kanalen, waaronder www.rijksoverheid.nl en de website van de SVB. 

Meivakantie  
Om verwarring te voorkomen delen we mee dat in de meivakantie de VKV niet is geopend.  

Alvast een goed weekend gewenst, houd afstand en blijf vooral gezond! 

Met hartelijke groet,  
Mede namens het corona-regieteam 
Angela Kok & Dolinda Buurma