Het hing al in de lucht, maar zaterdagavond heeft de overheid tijdens de persconferentie laten weten dat de Buitenschoolse Opvang (BSO) nog 2 weken langer gesloten blijft en alleen geopend is voor noodopvang.

Ondanks dat de sluiting enkel voor de BSO geldt, adviseert de overheid ouders, nu extra tijdens de lockdown, om kinderen zoveel mogelijk in de gezinsbubbel te houden. In aansluiting daarop doen we ook een beroep op u: heeft u eigenlijk geen opvang nodig, dan vragen we u uw kind(eren) tijdig af te melden. Zo kunnen we personeel wat beschermen en ontzien, zodat zij ook een bijdrage kunnen leveren aan het verkleinen van de besmettingsrisico’s. Het afmelden kan gemakkelijk via uw digitale ouderportaal FlexKids.

Hele dagopvang
U neemt als ouder opvang af in de Hele Dagopvang. Voor u brengt de sluiting van de BSO geen veranderingen met zich mee, tenzij u natuurlijk ook kinderen heeft in de BSO. Voor kinderen in de HDO gaat de opvang zoals gebruikelijk door.

VKV/ Peuterspeelzaal
Ook ouders met kinderen in de VKV/Peuterspeelzaal kunnen gebruik maken van hun reguliere opvang. Deze week (20-24 december) vindt de opvang nog steeds plaats op uw eigen reguliere locatie. Ook als uw locatie inpandig in school zit. In de kerstvakantie van 27 december – 7 januari is de VKV/Peuterspeelzaal zoals gebruikelijk gesloten.

De Beslisboom blijft van kracht
De beslisboom blijft ook in deze feestelijke periode van kracht. Met het vragenschema van de meest recente versie van de beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) kind naar de kinder/noodopvang mag. Bekijk de beslisboom hier: www.komkids.nl/coronavirus/beslisboom-protocol-kinderopvang

Geniet u de komende week nog van het winterweer en de feestdagen. Blijf op elkaar letten, haal dagelijks een frisse neus en laten we gezamenlijk het virus eronder krijgen. Houd afstand en blijf vooral gezond!

Met hartelijke groet,
Mede namens het corona-regieteam
Angela Kok & Dolinda Buurma