Op vrijdag 26 november heeft het kabinet vervroegd een persconferentie gehouden waarin aanvullende maatregelen zijn aangekondigd. Er werd in de persconferentie alleen gesproken over de maatregelen in het (basis)onderwijs. Het RIVM heeft deze maatregelen echter ook verder uitgewerkt voor de kinderopvang. Naar aanleiding hiervan is het Protocol Kinderopvang & corona gewijzigd. In deze brief leest u in het kort wat het verder voor u en uw kind betekent.

De belangrijkste wijzigingen in het protocol kinderopvang en corona:

Algemeen:

  • De aangekondigde maatregel voor algemene sluitingstijden tussen 17:00 en 5:00 uur geldt niet voor de kinderopvang. Alle KomKids-locaties hanteren hun reguliere openingstijden met uitzondering van de thema-locaties Buitenschoolse Opvang. Hierover is een separaat bericht naar de betrokken ouders gestuurd.

Opvang 0-4 jaar Hele dagopvang & Peuterspeelzaal/Verkorte Kinderopvang met VE:

  • Kinderen mogen niet naar de opvang en moeten thuisblijven bij verergering van bekende chronische luchtwegklachten of bij verergering van verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn), met hoesten of koorts en/of benauwdheid.
  • Kinderen met milde verkoudheidsklachten mogen niet naar de opvang en moeten thuisblijven als de klachten zich ontwikkelen nadat zij in contact zijn geweest met een positief getest persoon (dit geldt voor zowel immuun als niet-immuun beschouwde personen).
  • Kinderen mogen niet naar de opvang als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.

Opvang 4 jaar en ouder:

  • Voor kinderen met klachten passend bij corona, dus ook bij milde verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn), blijven thuis en worden geadviseerd worden zich te laten testen.
  • Kinderen vanaf groep 6 hoeven bij de opvang geen mondkapje te dragen.

Het complete Protocol Kinderopvang vindt u via www.komkids.nl/coronavirus/beslisboom-protocol-kinderopvang.

Update beslisboom
Naar aanleiding van bovengenoemde punten is er ook een nieuwe versie van de beslisboom gepubliceerd. De beslisboom is een overzichtelijke, schematische weergave van de coronaregels van het RIVM. Met het vragenschema van de meest recente versie van de beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/basisschool mag.

Bekijk de beslisboom hier: www.komkids.nl/coronavirus/beslisboom-protocol-kinderopvang.

Meer informatie of vragen
We begrijpen dat de vernieuwde situatie kan leiden tot vragen. Neemt u bij bezorgdheid en vragen over de klachten van uw kind contact op met de GGD via het informatienummer 0800-1351. Kijkt u voor meer informatie over corona en de kinderopvang op de onderstaande websites en het protocol kinderopvang.

Wij begrijpen dat de aanvullende maatregelen ook voor u weer aanpassen is. Gezamenlijk pakken we ook deze uitdaging aan. Blijf op elkaar letten, haal dagelijks een frisse neus, houd afstand en blijf vooral gezond!

Met hartelijke groet,
Mede namens het corona-regieteam
Angela Kok & Dolinda Buurma