Graag laten we u weten dat ouders/verzorgers up-to-date worden gehouden over de ontwikkelingen rondom het coronavirus via de volgende kanalen: 

  • FlexApp, uw persoonlijke digitale omgeving 
  • De KomKids-website: www.komkids.nl/coronavirus
  • Nieuwsbrieven via de e-mail

Veelgestelde vragen

Op www.komkids.nl/coronavirus vindt u het doorlopende nieuwsitem waar we alle updates plaatsen over het coronavirus. Via deze link komt u op onze pagina van veelgestelde vragen.

Het coronavirus in Nederland - wat doet KomKids?

We houden continu de ontwikkelingen in de gaten op de websites van het RIVM. Al onze medewerkers hebben instructies ontvangen. We hebben extra maatregelen getroffen, denk aan handen wassen en meer schoonmaakmomenten. Mocht KomKids maatregelen moeten nemen, dan is het advies van het RIVM en de GGD hierin leidend.

Wilt u als ouder meer informatie over het coronavirus inwinnen, dan verwijzen we u graag door naar de volgende websites:

Wat als uw kind symptomen van het coronavirus vertoont?

Indien u een vermoeden heeft, dient u het kind thuis te houden en direct telefonisch contact op te nemen met uw eigen huisarts of de lokale GGD. Indien KomKids-medewerkers een vermoeden hebben dat een kind symptomen vertoont, houden zij het kind apart en nemen zij direct contact op met de ouders/verzorgers, waarna het kind moet worden ophalen en de ouders/verzorgers telefonisch contact opnemen met de eigen huisarts of de lokale GGD.

Elke besmetting van het nieuwe coronavirus moet - in dit geval door de ouder - worden gemeld bij de GGD of de huisarts. KomKids volgt hierna de instructies van de GGD op. Zodra is bevestigd dat het om het coronavirus gaat, worden alle andere medewerkers, ouders en samenwerkingspartners (schoolbesturen) door KomKids geïnformeerd volgens de instructies van de GGD.

Maatregelen die u/uw kind kan treffen

De belangrijkste maatregelen zijn heel simpel en wijken niet af van de richtlijnen om verspreiding van reguliere griep- of verkoudheidsvirussen te beperken:

  • Was je handen vaak. Minimaal 20 seconden met zeep.
  • Hoest en nies in papieren tissues en gooi ze direct weg.
  • Vermijd zoveel mogelijk het schudden van handen.

Via deze link komt u op onze pagina van veelgestelde vragen.

We hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Met hartelijke groet,
Yde Dragstra
Directeur/bestuurder