Naar aanleiding van de persconferentie en het debat in de Tweede Kamer willen we u informeren wat de nieuwe maatregelen voor u als KomKids-ouder/verzorger betekenen.

Allereerst willen we zeggen dat we trots zijn. Trots op onze KomKids-medewerkers dat zij een ondersteunende rol kunnen bieden en een bijdrage leveren, zodat ouders/verzorgers uit de vitale dienstverlening gewoon aan het werk kunnen. Deze ouders/verzorgers werken op plekken waar ze juist nu hartstikke hard nodig zijn. We begrijpen heel goed dat er zorg leeft en er van meerdere kanten adviezen komen, daarom informeren we u in deze aanvullende brief hoe KomKids hiermee omgaat.

Het coronavirus in Nederland - wat doet KomKids?

We houden continu de ontwikkelingen in de gaten op de website van het RIVM. Al onze medewerkers hebben instructies ontvangen. We volgen de maatregelen van het RIVM op. Mocht KomKids extra maatregelen moeten treffen, dan zijn de richtlijnen van het RIVM en de GGD hierin leidend.

Wilt u als ouder meer informatie over het coronavirus inwinnen, dan verwijzen we u graag door naar de volgende websites:

Beroepskracht-kindratio

We willen onze ouders/verzorgers uit vitale dienstverlening op alle mogelijke manieren ondersteunen. Door eventuele extra plaatsingen gaan we daardoor waar nodig flexibel om met de beroepskracht-kindratio.

KomKids Kinderopvang houdt deuren open

Zoals het RIVM meldt: Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico's. Tevens zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuisblijven.

Wanneer houdt u uw kind thuis

KomKids volgt de maatregelen van het RIVM. Dit betekent dat als een kind verkouden is, dan blijft het thuis. Wordt uw kind verkouden op de opvang, dan wordt de RIVM-maatregel opgevolgd: u wordt verzocht om uw kind op te halen of niet naar de opvang te brengen.

Rondleidingen

Bent u verkouden en komt u binnenkort langs bij een van onze KomKids-locaties voor een rondleiding, neem dan contact op met de locatie om deze afspraak te verzetten. De telefoonnummers van onze locaties vindt u op www.komkids.nl.  

De eerder gecommuniceerde maatregelen blijven van kracht:

Wat als uw kind symptomen van het coronavirus vertoont?

Indien u een vermoeden heeft, dient u het kind thuis te houden en als klachten verergeren telefonisch contact op te nemen met uw eigen huisarts of de lokale GGD. Indien KomKids-medewerkers een vermoeden hebben dat een kind symptomen vertoont, houden zij het kind apart en nemen zij direct contact op met u, waarna het kind moet worden opgehaald en u telefonisch contact opnemen met de eigen huisarts of de lokale GGD indien de klachten verergeren.

Elke besmetting van het nieuwe coronavirus moet - in dit geval door de ouder - worden gemeld bij de GGD of de huisarts. KomKids volgt hierna de instructies van de GGD op. We verzoeken u niet zelf andere ouders, KomKids-medewerkers of andere betrokkenen binnen KomKids te informeren.  
Zodra is bevestigd dat het om het coronavirus gaat, worden alle andere medewerkers, ouders en samenwerkingspartners (schoolbesturen) door KomKids geïnformeerd volgens de instructies van de GGD.

Maatregelen die u/uw kind kan treffen

De belangrijkste maatregelen zijn heel simpel en wijken niet af van de richtlijnen om verspreiding van reguliere griep- of verkoudheidsvirussen te beperken:  

  • Was je handen vaak. Minimaal 20 seconden met zeep.
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt.
  • Hoest en nies in papieren tissues en gooi ze direct weg.
  • Geen handen schudden.

Veelgestelde vragen

Op www.komkids.nl/coronavirus vindt u het doorlopende nieuwsitem waar we alle updates plaatsen over het coronavirus. Via deze link komt u op onze pagina van veelgestelde vragen.

We hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Met hartelijke groet,
Yde Dragstra
Directeur/Bestuurder