Het kabinet heeft besloten om scholen en kinderdagverblijven vanaf morgen te sluiten. Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen en sectoren met vitale processen is er wel opvang op de eigen school en of kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Om welke beroepsgroepen dat gaat, raadpleeg u via de volgende link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen 

Vanmiddag hebben de gezamenlijke besturen van de kinderopvangorganisaties, het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maasluis afgesproken om de handen ineen te slaan. Daarbij zijn gezamenlijk afspraken gemaakt over de opvang en het onderwijs aan kinderen.  

Wanneer heeft u als ouder recht op opvang? 

Als beide ouders werkzaam zijn in een vitale beroepsgroep, dan heeft u recht op opvang. U kunt uw kind naar de gebruikelijke locatie brengen op de reguliere tijd. 
 
We begrijpen dat de nieuwe maatregelen voor vele ouders een grote uitdaging met zich meebrengt. Op dit moment kunnen we nog niet op alle vragen, die u ongetwijfeld zult hebben, een antwoord geven. We zullen u de komende dagen bij ontwikkelingen direct op de hoogte stellen.  

Via deze link komt u op onze pagina van veelgestelde vragen.
 
Met hartelijke groet, 
Yde Dragstra 
Directeur/Bestuurder