Door de maatregelen die het kabinet heeft genomen, zijn er op dit moment weinig ouders en kinderen die gebruik maken van onze voorzieningen. We kunnen goed begrijpen dat het voor kinderen niet fijn is om alleen in de een groep of klas te zijn. Daarom lijkt ons het clusteren van zowel groepen op de opvang als op de scholen een mooie oplossing. Of alle scholen mee gaan doen is op dit moment nog niet duidelijk.

In deze update informeren we u over wat dit voor u als ouder, werkzaam in een cruciale beroepsgroep en een beroep doet op de noodzakelijke kinderopvang van KomKids, zal betekenen.

Wat betekent dit voor u?

Kinderen waarvan hun ouder(s) tot de vitale beroepsgroepen behoren, kunnen tussen 16 maart – 6 april gebruik maken van de noodzakelijke kinderopvang die KomKids aanbiedt. Vanaf morgen 19 maart betekent dit voor u dat u uw kind naar de speciaal daarvoor aangewezen KomKids-clusterlocatie kan brengen. We vragen u om zich hiervoor aan te melden.

Hoe meldt u zich aan?

Wilt u als ouder gebruik maken van de noodzakelijke kinderopvang, dan meldt u zich telefonisch aan bij uw eigen locatie. De Locatiemanager of Eerstverantwoordelijke neemt uw aanmelding aan en kan wellicht wat korte vragen stellen om de opvang zo goed mogelijk te regelen. Denk hierbij aan eventuele bijzonderheden zoals hoe een kind zich het prettigst voelt.

Telefoonnummers per locatie waarbij u zich aanmeldt

Bent u ouder bij KomKids? Raadpleeg dan in uw e-mail of via FlexKids het overzicht met telefoonnummers van uw locatie om telefonisch uw kind aan te melden. Valt uw opvang onder een van de volgende locaties, dan mag u contact opnemen met de reguliere locatie:

  • Beestenboel
  • Alliantiekids
  • Aquakids
  • Vvkskids
  • Aquafun
  • Maastuinkids
  • DOKWRK

Telefoonnummers per clusterlocatie

Elke clusterlocatie is gedurende de dag bereikbaar via het bekende telefoonnummer, deze raadpleeg je via www.komkids.nl.

Welke Pedagogisch Medewerker staat op de groep?

Alle KomKids-medewerkers van de geclusterde locaties vormen tezamen een team. Echter zal niet iedereen dagelijks worden ingezet op de groep, vanwege het lage aantal kinderen. Hoewel we bij het indelen van onze teams rekening houden met vaste gezichten, kan het voorkomen dat uw kind het vaste gezicht een dag mist.

Om deze reden wordt aan u tijdens het telefonisch aanmelden enkele vragen gesteld, zodat de overdracht van uw kind zo soepel mogelijk zal verlopen.

Hoe ziet de dag eruit op een clusterlocatie?

Eigenlijk zoals normaal. Natuurlijk passen we het aantal Pedagogisch Medewerkers aan naar de hoeveelheid kinderen we die dag verwachten. Met de deskundigheid van onze Pedagogisch Medewerkers wordt het welbevinden van de kinderen gewaarborgd.

Voor de leeftijd van 4-12 jaar is er (als de scholen meedoen) een leerkracht aanwezig. De leerkracht en pedagogisch medewerker zijn een team, die er samen voor zorgen dat de kinderen een uitdagende dag beleven vol met leren en spelen. Zij fungeren als een team.

Na de reguliere schooltijd is de Pedagogisch Medewerker BSO aanwezig totdat alle kinderen zijn opgehaald. Als de scholen niet meedoen, dit horen we later vandaag, dan worden de kinderen voor de BSO hebben opgehaald bij de desbetreffende school.

Als u niet weet waar uw kind naartoe kunt brengen, dan neemt u contact op met de Locatiemanager. (Op diverse locaties is er ook VSO aanwezig, dit ziet u in het schema hieronder.)

Naar welke locatie breng ik vanaf 19 maart mijn kind?

Hieronder ziet u welke locaties een cluster vormen. Het is nog niet bekend of het onderwijs met ons samen de clusters kan vormen. Uw kind wordt gewoon van school gehaald en vervoerd naar de clusterlocatie. U kan dan bij de clusterlocatie uw kind ophalen.

clusters 1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cluster 2

Van de scholen die nog niet ingevuld zijn is nog niet bekend of zij mee clusteren. Op termijn kunnen er veranderingen ontstaan, deze delen we dan onmiddellijk met u.

Mijn locatie valt niet onder een clusterlocatie

Kindcentrum Harga & Viola       24 uur open op afspraak                            Schiedam / Vlaardingen

De Kleine Machinist                     blijft zelfstandig open                                 Rotterdam         

Elisabeth school                           school en BSO combineren                       Rotterdam

Meer informatie

Wilt u als ouder meer informatie over het coronavirus inwinnen, dan verwijzen we u door naar de volgende websites:

Heeft u specifiek vragen over de maatregelen in de kinderopvang, dan verwijzen we door naar de volgende website:

Veelgestelde vragen

Op www.komkids.nl/coronavirus vindt u het doorlopende nieuwsitem waar we alle updates plaatsen over het coronavirus. Ook vindt u daar de link naar de pagina met veel gestelde vragen.

Met hartelijke groet,
Yde Dragstra
Directeur/Bestuurder