We zijn weer helemaal open! Het is een feest om de kinderen weer live te zien en te horen. De vragen en opmerkingen recht uit hun hart en met eindeloos enthousiasme, wat hebben we ze gemist! De noodmaatregelen voor de kinderopvang en het basisonderwijs lopen tot 20 mei. Hoe de situatie na 20 mei zal zijn weten wij helaas nog niet, toch delen wij graag een aantal updates.

Wij maken het leuker en makkelijker!
In tegenstelling tot eerdere berichten over het uitbetalen van de compensatie boven de maximum uurprijs hebben wij goed nieuws! Ouders ontvangen deze compensatie over de periode van 16 maart t/m 30 april namelijk deze week al van KomKids.

Ouders met een machtiging voor automatische incasso krijgen dit verschil teruggestort op hun rekening; indien er openstaande bedragen zijn, zal de vergoeding hiermee worden verrekend. Bij de overige ouders wordt de vergoeding verrekend met de factuur van juni.

De Rijksoverheid vergoedt in verband met de compensatieregeling de eigen bijdrage voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang tot de maximum uurprijs. Bij KomKids is het uurtarief van de buitenschoolse opvang en de flexibele kinderopvang hoger dan de maximum te vergoeden uurprijs.

KomKids heeft geen invloed op de compensatieregeling door de overheid. U ontvangt de compensatie rechtstreeks van de Sociale Verzekeringsbank.

Buitenschoolse opvang op vrijdag 22 mei, de dag na Hemelvaartsdag
Op dit moment is het nog niet bekend hoe de situatie in het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang zal zijn vanaf 20 mei. Wij gaan er nu vanuit dat de maatregelen worden verlengd en de noodopvang voorlopig in stand blijft. Dat betekent dat onze BSO-locaties vrijdag na Hemelvaart (22 mei) alleen geopend zijn voor noodopvang. In overleg met de samenwerkende scholen is besloten dat KomKids de noodopvang gaat verzorgen. Welke BSO-locaties geopend zijn voor noodopvang, hoort u later van ons.

SummerKids
De inschrijving voor SummerKids, hét BSO zomervakantieprogramma van KomKids voor kinderen van 4 t/m 12 jaar is zoals eerder gemeld gestart. Het is nog niet zeker of alle activiteiten van het programma door kunnen gaan. Wij zijn nu daarover in gesprek met de gemeente. Tot die tijd gaan wij door met de voorbereidingen. Op de achtergrond zijn we wel alternatieven aan het bedenken als SummerKids niet door kan gaan. Kinderen moeten, hoe dan ook, het ultieme vakantiegevoel kunnen beleven. De inschrijvingen van SummerKids laten we gewoon doorgaan.

Met hartelijke groet,
Mede namens het KomKids corona-regieteam
Yde Dragstra
Directeur