Gisteravond werd bekend dat de lockdown, zoals we die sinds 16 december kennen, wordt verlengd tot en met dinsdag 9 februari.

Op dit moment wordt er veel van iedereen gevraagd. Niet alleen van de Zorgmedewerkers, Leerkrachten, Pedagogisch Medewerkers, maar ook van u. We begrijpen heel goed dat ook de druk thuis toeneemt. Want werken in een thuiskantoor en tegelijkertijd kinderen vermaken naast de dagelijkse werkzaamheden is een promotie die veel ouders de afgelopen tijd hebben gekregen.

Ook de overheid realiseert zich dit en kijkt daarom naar de mogelijkheid om eerder dan 9 februari, het onderwijs en de kinderopvang te heropenen. Wij gaan keihard met z’n allen duimen, want we kunnen niet wachten totdat alle kinderen weer gezellig naar de opvang kunnen komen.

Wordt er groen licht gegeven dan kan maandag 25 januari wellicht de kinderopvang weer in z’n geheel open. Momenteel is dit voor ons nog niet duidelijk. Zodra hier meer informatie over is, stellen we u hiervan op de hoogte.

Update aanvragen noodopvang
Zonder tegenbericht is KomKids tot en met dinsdag 9 februari alleen geopend voor noodopvang. Dit betekent dat kinderen kunnen worden opgevangen als hun ouders/verzorgers geen enkele andere opvangmogelijkheid kunnen regelen en op voorwaarde dat één van hen in een cruciale beroepsgroep valt.

Het aanvragen van de noodopvang is als volgt onderverdeeld:

 • Heeft u in de afgelopen tijd noodopvang afgenomen, dan kunt u via de e-mail opnieuw uw aanvraag doorgeven.
 • Neemt u voor het eerst noodopvang af? Dan neemt u telefonisch contact op met uw clusterlocatie.
 • Heeft u met spoed noodopvang nodig voor de volgende dag? Dan neemt u telefonisch contact op met uw clusterlocatie.

U helpt ons om tussen 10.00-16.00 uur telefonisch contact op te nemen met de clusterlocatie. Op deze manier kunnen onze Pedagogisch Medewerkers met de volle aandacht alle kinderen ontvangen, de dag starten en u vervolgens goed te woord staan. De telefoonnummers en e-mailadressen van de clusterlocaties* bekijkt u via onderstaand overzicht:

Cluster Vlaardingen 

KomKids-locaties

Clusterlocatie vanaf 16-12

Telefoonnummer/ e-mailadres

IKC ‘t Palet

IKC ‘t Palet

010 - 303 37 42 / palet@komkids.nl

HoeksteenKids

PaletKids


Cluster Noord 

KomKids-locatie

Clusterlocatie vanaf 04-01

Telefoonnummer/e-mailadres

Mirakel

Mirakel

010 – 4493114 / mirakel@komkids.nl

Regenboog

Klinker

 

KomKids-locatie

Clusterlocatie vanaf 04-01

Telefoonnummer/e-mailadres

GreenKids

Wensboom

010 – 4703116 / dewensboom@komkids.nl

Violier

Wensboom


Cluster Zuid 

KomKids-locaties

Clusterlocatie vanaf 16-12

Telefoonnummer/e-mailadres

Dok

Kindcentrum Willibrordus

06 – 81 95 34 01/ kindcentrumwillibrordus-kdv@komkids.nl  

Kindcentrum Willibrordus

MaastuinKids

KomKids-locaties

Clusterlocatie vanaf 17-12

Telefoonnummer/e-mailadres

Kindcentrum Plantage

Kindcentrum Plantage

010-313 44 47 /plantage@komkids.nl


Cluster Oost

KomKids-locaties

Clusterlocaties vanaf 16-12

Telefoonnummer/e-mailadres

Kekt

Kekt

010 - 437 32 33 / kekt@komkids.nl

Kindcentrum Kaleidoscoop

KlipKids


Cluster West 

KomKids-locaties

Clusterlocaties vanaf 16-12

Telefoonnummer/e-mailadres

Blink

Toekomst

010 - 426 70 51/ toekomst@komkids.nl

ST Bernardus school

Kindcentrum Wieken

Toekomst

StartKids

ZiezoKids


Flexibele opvang wordt niet geclusterd, blijft regulier open

KomKids-locaties

Clusterlocatie vanaf 16-12

Telefoonnummer/e-mailadres

Bellefleur

Bellefleur

010 – 471 81 00 / bellefleur@komkids.nl

Harga

Harga

010 – 727 14 01 / harga@komkids.nl

Viola

Viola

010 – 470 93 17 / viola@komkids.nl

VaartKids

VaartKids

06-13477205 / vaartkids@komkids.nl


Valt uw opvang onder een van de volgende locaties, dan mag u contact opnemen met de reguliere stamlocatie die nu geclusterd wordt. 

 • Beestenboel 
 • AlliantieKids 
 • AquaKids 
 • VVKS-kids 
 • AquaFun 
 • MaastuinKids  
 • DOKWRK 
 • Volkstuin

*Met uitzondering van de locaties in Rotterdam, zij worden niet geclusterd. Neemt u hiervoor met uw gebruikelijke locatie contact op.

Compensatieregeling
Er is, net als in het voorjaar, sprake van een financiële tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs voor ouders die de facturen voor de kinderopvang/BSO doorbetalen. Meer informatie over de compensatieregeling vindt u op:

Maakt u geen gebruik van de noodopvang? Dan zal KomKids het bedrag dat boven de maximum uurprijs ligt aan u terugbetalen. Wanneer deze teruggave zal plaatsvinden, hoort u spoedig van ons.

Door de compensatieregeling is het ruilbeleid zoals gebruikelijk van kracht. Meer weten over de spelregels van ons ruilbeleid? Bekijk https://www.komkids.nl/veelgestelde-vragen-ruilen.

Goed om te weten: de zwemlessen worden tot en met maandag 25 januari aan de desbetreffende ouders gecrediteerd.

Brengen & ophalen
Bij het ophalen en brengen vragen we alle ouders/verzorgers om een mondkapje te dragen. Ook willen we u eraan herinneren om niet gezamenlijk uw kind(eren) te komen brengen & ophalen. Kom alleen. Dit om onnodig extra contactmomenten en verkeer te voorkomen.

Protocol Kinderopvang
Wellicht is het u opgevallen dat het protocol ook qua uiterlijk is veranderd. Mocht u het document willen inzien, dan kan dat via de volgende link: https://www.komkids.nl/coronavirus/beslisboom-protocol-kinderopvang.

Op 7 januari zijn er aanvullingen (geel gearceerd) gedaan in het Protocol Kinderopvang. Eén van de belangrijkste toevoegingen is het aangepaste testbeleid voor kinderen tot en met 12 jaar. Ouders worden verzocht kinderen met klachten passend bij het coronavirus te laten testen. Meer informatie over het testen van kinderen vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/kind-testen-op-corona. Bij twijfel of advies neemt u contact op met uw huisarts.

Alle overige informatie over het coronavirus vindt u via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. Hoe we bij KomKids omgaan met de maatregelen leest u op www.komkids.nl/coronavirus.

Belangrijk is dat we elkaar door deze crisis heen helpen. Samen gaan we naar de eindstreep. Houd afstand en blijf vooral gezond!

Met hartelijke groet,
Mede namens het corona-regieteam
Angela Kok, Dolinda Buurma & Yde Dragstra