Na een periode van vele berichten met 'wat kan er niet’, delen we nu vooral wat er wél weer mogelijk is. Bij KomKids kiezen we ervoor om in stappen vooruit te gaan naar ‘het normaal’. Hierdoor kan elke stap een overwogen beslissing zijn en vooral met plezier worden doorgevoerd. 

De quarantaineregels zijn versoepeld en de 1.5 meter maatschappij is losgelaten, maar we leven nog steeds met corona. In deze brief leest u hoe we hier tijdens de tussenfase waarin we ons nu bevinden, omgaan met o.a. ouders op de groep en de 1.5 meter afstand onderling. 

Wat kan er weer? 

  • De fotograaf is weer welkom op locatie en kan langskomen met speciaal daarvoor opgestelde afspraken. 
  • Thema-afsluitingen en uitstapjes met ouders kunnen doorgaan onder daarvoor opgestelde voorwaarden. Deze worden met u gedeeld vanuit de locatie als u meegaat op een uitstapje.  
  • Groepen hoeven niet meer automatisch in z'n geheel in quarantaine bij een positief getest kind of medewerker. Betrokken ouders worden wel geïnformeerd en alleen de nauwe contacten, die worden vastgesteld door de GGD, gaan in quarantaine. 

Dit laatste punt is mogelijk door de versoepelde quarantaineregels. Een maatregel die zorgt voor continuering in de aanwezigheid van kinderen en dat is erg fijn. In combinatie met het loslaten van de 1.5 meter maatschappij kan dit bijdragen aan de afwezigheid van onze medewerkers. Daarom nemen we bij KomKids het dringende advies ‘geef elkaar zoveel mogelijk de ruimte waar het kan’ ter harte. We vragen aan iedereen om hiervoor begrip te hebben en elkaar hierin (soms letterlijk) de ruimte te geven.  

Hoe helpt u ons? 
Het zou ons enorm helpen als kinderen tijdig worden afgemeld. Gezien de praktische uitdagingen is het erg fijn om per dag in één oogopslag te zien welke kinderen wel en niet aanwezig zullen zijn. Het doorgeven hiervan kan gemakkelijk via uw digitale ouderportaal FlexKids. 

Breng- en haalmoment 
De coronaperiode heeft ons ook veel positiefs gebracht. We zijn creatief omgegaan met uitdagingen, we hebben veel geleerd en ondervonden dat we nieuwe inzichten soms ook kunnen meenemen. Toch wensen we bij KomKids om zoveel mogelijk terug te gaan naar ons eigen beleid. Een beleid waarin goede kinderopvang vooropstaat en we denken vanuit het kind. Een uitgangspunt dat bij het maken van nieuwe plannen vooropstaat.  

Elke locatie zal voor de opvangsoorten een werkwijze opstellen hoe de breng- en haalmomenten zo goed en fijn mogelijk kunnen plaatsvinden. Een werkwijze waarin we de ouderbetrokkenheid borgen en de inzichten van afgelopen periode ook zeker meenemen. U ontvangt de informatie over het breng- en haalmoment binnenkort via FlexKids.  

Laten we deze positieve berichten vooral doorzetten. Hoewel er ruimte is om een stapje vooruit te gaan naar ‘normaal’ bevinden we ons nog steeds in een tussenfase en blijven we alert. 

Met hartelijke groet,  
Mede namens het corona-regieteam 
Angela Kok & Dolinda Buurma