komkids-nieuws-foto-Even voostellen
Onze Locatiemanager Suzanne van Meeteren
20200227 suzannevanmeeteren

Onze Pedagogisch Begeleider is Mireille Groenewegen

Contactgegevens
Warmoezenierstraat 36
3123 EN Schiedam
Tel: 06 - 34 94 05 81
E-mail: mirakel@komkids.nl

Registratienummer BSO: 154709311
Registratienummer VKV: 322240931

Wij bieden:
Buitenschoolse opvang voor kinderen van bs De Regenboog
Vakantieopvang
Verkorte Kinderopvang met VVE
Verkorte Kinderopvang met VVE met opvang tot 5,5 uur per dag

Wij werken samen met basisschool de Regenboog
Op De Regenboog vinden zij het belangrijk dat ieder kind zijn/haar mogelijkheden ontwikkelt in een sfeervolle, gestructureerde speel- en leeromgeving. Zij geven onderwijs passend bij de ontwikkeling van het kind. Hun missie is: Leren... voor je Leven! Kijk voor meer informatie over de school op: www.regenboogschiedam.nl

Welkom bij kindcentrum Regenboog
202007 regenboog siteGroep: Verkorte Kinderopvang met VVE (voorheen peuterspeelzaal)
Leeftijd: 2,5 jaar tot 4 jaar
Geopend: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (gedurende schoolweken, gesloten tijdens schoolvakanties)
Openingstijden: 9.00 uur – 13.00 uur of 7.30 uur – 13.00 uur (voor ouders die arbeid en zorg combineren)

Bij VKV de Regenboog wordt gewerkt met de methodiek Startblokken. Wij werken ontwikkelingsgericht en kindvolgend. Dit zie je terug in ons aanbod, wij werken met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het kind.
De Verkorte Kinderopvang met VVE biedt een uitdagende ruimte waar kinderen heerlijk kunnen spelen en ontwikkelen.
202007 regenboog vkv 

 

 

 

 

 Groep: BSO Woudhoek - locatie Regenboog

Leeftijd: 4 t/m 12 jaar
Geopend: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
Tijdens de BSO mogen de kinderen kiezen wat ze graag willen doen. Als ze uit school komen gaan ze eerst aan tafel wat eten en drinken. Daarna kunnen ze buiten spelen op het grote speelterrein, gymmen, spelen in de speelhoeken, meedoen aan een workshop of gewoon lekker chillen in de chillhoek? Het kan allemaal!
202007 regenboog BSO
Klik hier voor het pedagogisch beleid van KomKids.
Voor het centrum gebonden beleid van Kindcentrum De Regenboog, klik hier
In bovenstaande centrum gebonden beleidsplannen staan ook de openingstijden van De Regenboog vermeld per opvangsoort.

Kindcentrum De Regenboog is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Klik hier voor de BSO en klik hier voor de VKV. Hier kunt u ook de Inspectierapporten van de GGD nalezen.

Sociale kaart
De sociale kaart is de wegwijzer naar kindercentra, scholen, lichamelijke gezondheid, vrije tijd, sportverenigingen en opvoeden in de wijk. Klik hier voor de sociale kaart van Schiedam-Noord.