komkids-nieuws-foto-Warmoezenierstraat 36
3123 EN Schiedam
Tel: 06 - 34 94 05 81
E-mail: mirakel@komkids.nl

Registratienummer BSO: 154709311
Registratienummer VKV: 322240931

Locatiemanagers: Danielle van Oosten & Manuela van Beijeren
DaniellevOosten kader komkids2018 ManuelavBeijeren

Wij bieden:
Buitenschoolse opvang voor kinderen van bs De Regenboog
Vakantieopvang
Verkorte Kinderopvang met VVE

Klik hier voor het pedagogisch beleid van KomKids.
Voor het centrum gebonden pedagogisch beleid 1-4 jaar van Kindcentrum De Regenboog, klik hier
Voor het centrum gebonden pedagogisch beleid BSO van Kindcentrum De Regenboog, klik hier.

Kindcentrum De Regenboog is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Klik hier voor de BSO en klik hier voor de VKV. Hier kunt u ook de Inspectierapporten van de GGD nalezen.

Sociale kaart
De sociale kaart is de wegwijzer naar kindercentra, scholen, lichamelijke gezondheid, vrije tijd, sportverenigingen en opvoeden in de wijk. Klik hier voor de sociale kaart van Schiedam-Noord.