komkids-nieuws-foto-Warmoezenierstraat 36
3123 EN Schiedam
Tel: 06 - 34 94 05 81
E-mail: mirakel@komkids.nl

Registratienummer BSO: 154709311
Registratienummer VKV: 322240931

Locatiemanagers: Danielle van Oosten & Suzanne van Meeteren
DaniellevOosten kader komkids20200227 suzannevanmeeteren

Wij bieden:
Buitenschoolse opvang voor kinderen van bs De Regenboog
Vakantieopvang
Verkorte Kinderopvang met VVE
Verkorte Kinderopvang met VVE met opvang tot 5,5 uur per dag

Alle peuters kunnen blijven spelen en leren bij KomKids!
De standaard openingstijd van de VKV is 4 uur per dag. Vanaf 1 juli ‘19 is het op deze locatie ook mogelijk om 5,5 uur per dag af te nemen. Deze uitbreiding is voor peuters zonder indicatie van wie ouders werk en zorg combineren. Deze groep ouders kan gebruik maken van kinderopvangtoeslag. De VKV-locatie is 4 dagen in de week (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag), 40 weken per jaar geopend, dus er hoeft niet betaald te worden voor dagen in de schoolvakanties. Toch opvang nodig in de schoolvakanties? Dan kan er uitgeweken worden naar de hele dagopvang. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Service & Advies 010-4493200.

Klik hier voor het pedagogisch beleid van KomKids.
Voor het centrum gebonden pedagogisch beleid 1-4 jaar van Kindcentrum De Regenboog, klik hier
Voor het centrum gebonden pedagogisch beleid BSO van Kindcentrum De Regenboog, klik hier.
In bovenstaande centrum gebonden beleidsplannen staan ook de openingstijden van De Regenboog vermeld per opvangsoort.

Kindcentrum De Regenboog is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Klik hier voor de BSO en klik hier voor de VKV. Hier kunt u ook de Inspectierapporten van de GGD nalezen.

Sociale kaart
De sociale kaart is de wegwijzer naar kindercentra, scholen, lichamelijke gezondheid, vrije tijd, sportverenigingen en opvoeden in de wijk. Klik hier voor de sociale kaart van Schiedam-Noord.