komkids-nieuws-foto-Schoolstraat 3b
3116 HJ Schiedam
tel: 06-30071109
email: dok@komkids.nl

LRK-nummer: BSO: 373967639

Locatiemanager: Nanny Ham
2018 NannyWij bieden:


Handen uit de mouwen bij DOKWRK!
Met trots presenteren wij DOKWRK, de techniek BSO van KomKids waar kinderen op ongedwongen wijze kennis kunnen maken met (digitale) techniek. Check de website voor meer informatie of lees hieronder verder. 

Bij DOKWRK leren kinderen spelenderwijs techniek te gebruiken om vorm te geven aan hun ideeën, verbeelding en verhalen. DOKWRK stimuleert kinderen om hun talenten op dit gebied te ontdekken en te ontplooien. Door iets te maken leren kinderen problemen op te lossen, samen te werken en de wereld om hen heen beter te begrijpen.

We kijken hoe de interesse voor techniek zich bij de kinderen ontwikkelt en passen waar nodig het programma daarop aan. De kinderen worden ingedeeld op leeftijdscategorie en volgen twee dagen per week het programma. Voor deze opzet is gekozen omdat we werken met een jaarprogramma met daarin een opbouw waarmee kinderen stapsgewijs kennis maken met techniek. Op maandag en dinsdag kunnen kinderen tot acht jaar worden geplaatst. Op donderdag en vrijdag kinderen vanaf acht jaar. Afhankelijk van de groepssamenstelling kan hier nog een verschuiving in plaatsvinden. Op woensdag is de groep gesloten.

Curriculum
In elk kind schuilt een uitvinder! Bij DOKWRK krijgen die uitvinders de ruimte om naar eigen inzicht en tempo te ‘klooien’ met techniek. Al doende ontwikkelen de kinderen inzicht en kennis. Het programma bij DOKWRK is gebouwd rondom de volgende thema’s:
• Constructie en Mechanica
• Robotica
• Film (Stop Motion)
• Muziek

IMG 0376 1  IMG 0376 1

IMG 0376 1  IMG 0376 1
<Materialen voor elke leeftijd.>

Plugged | Unplugged...

Bij DOKWRK wordt zowel met als zonder (unplugged) computers en tablets gewerkt.

20180912 RuimteDOKWRK bovenDoelgroep
Kinderen van 4 tot en met 12 jaar van de bso-locaties: Toekomst - De Wieken - Dok - MaastuinKids - ZiezoKids - Kekt (Singel 5 school).

Inschrijven
Inschrijven voor DOKWRK kan hier, kies voor > buitenschoolse opvang > DOKWRK. 

Klik hier voor het pedagogisch beleid van KomKids.
Voor het centrum gebonden pedagogisch beleid van DOKWRK, klik hier.

DOKWRK is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang, klik hier. Hier kunt u ook de Inspectierapporten van de GGD nalezen.

Sociale kaart
De sociale kaart is de wegwijzer naar kindercentra, scholen, lichamelijke gezondheid, vrije tijd, sportverenigingen en opvoeden in de wijk. Klik hier voor de sociale kaart van Schiedam-Zuid/Centrum.