komkids-nieuws-foto-HoeksteenKids
Gehuisvest in basisschool De Hoeksteen
Olmendreef 100
3137 CR Vlaardingen
Tel: 06-83571519
E-mail: hoeksteenkids@komkids.nl

Registratienummer BSO: 177544181
Registratienummer PSZ: 205279740

Locatiemanagers: Angela Kok  &  Debby v.d. Bosch
AngelaKok kader komkids  2018 DebbyvdBosch

 


Wij bieden:
Buitenschoolse opvang (voor- en naschools) voor kinderen van kbs De Hoeksteen
Vakantieopvang
Peuterspeelzaal

Klik hier voor het pedagogisch beleid en de werkplannen van KomKids.
Voor het centrum gebonden pedagogisch beleid 1-4 jaar van HoeksteenKids, klik hier.
Voor het centrum gebonden pedagogisch beleid BSO van HoeksteenKids, klik hier.

HoeksteenKids PSZ/HDO en BSO zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang, klik hier voor de BSO en klik hier voor de PSZ/HDO.  Hier kunt u ook de Inspectierapporten van de GGD nalezen.

Sociale kaart
De sociale kaart is de wegwijzer naar kindercentra, scholen, lichamelijke gezondheid, vrije tijd, sportverenigingen en opvoeden in de wijk. Klik hier voor de sociale kaart van Vlaardingen-Holy.