komkids-nieuws-foto-HoeksteenKids
Gehuisvest in basisschool De Hoeksteen
Olmendreef 100
3137 CR Vlaardingen
Tel: 06-83571519
E-mail: hoeksteenkids@komkids.nl

Registratienummer BSO: 177544181
Registratienummer PSZ: 205279740

Locatiemanagers: Angela Kok  &  Debby v.d. Bosch
  2019 angelakok2019 debbyvdbosch

 

 

 

 
Wij bieden:
Buitenschoolse opvang (voor- en naschools) voor kinderen van kbs De Hoeksteen
Vakantieopvang
Peuterspeelzaal

Klik hier voor het pedagogisch beleid en de werkplannen van KomKids.
Voor het centrum gebonden pedagogisch beleid 1-4 jaar van HoeksteenKids, klik hier.
Voor het centrum gebonden pedagogisch beleid BSO van HoeksteenKids, klik hier.

HoeksteenKids PSZ/HDO en BSO zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang, klik hier voor de BSO en klik hier voor de PSZ/HDO.  Hier kunt u ook de Inspectierapporten van de GGD nalezen.

Sociale kaart
De sociale kaart is de wegwijzer naar kindercentra, scholen, lichamelijke gezondheid, vrije tijd, sportverenigingen en opvoeden in de wijk. Klik hier voor de sociale kaart van Vlaardingen-Holy.

Website Opgroeien in Vlaardingen
2019 logoopgroeieninvlaardingenJe woont in Vlaardingen en je hebt kinderen in de leeftijd van 0-6. Dan wil je alles weten wat nodig is om je kind zo goed mogelijk te begeleiden. Dan kun je terecht op de site van www.opgroeieninvlaardingen.nl.

Je vindt hier video's die leuk zijn om te bekijken én je misschien wat verder kunnen helpen. Video's met goede praktische informatie en met video's die misschien wel gaan over jouw opvoedingsvraag. Kortom: video's waar je ideeën van opdoet. Naast video's vind je ook betrouwbare links van de Vlaardingse organisaties. Links die je kunnen verwijzen naar de juiste plek op de juiste site om je zo goed mogelijk verder te helpen.