komkids-12Via onderstaande formulieren kunt u zich opgeven voor kinderopvang van KomKids. Inschrijven is gratis en vrijblijvend. Hebt u een voorkeur voor één van onze centra, geeft u dat dan aan op het inschrijvingsformulier. Omdat er voor sommige locaties wachtlijsten zijn, adviseren wij u uw kind tijdig in te schrijven. Dat kan al als u zwanger bent.

Zorg er bij de inschrijving voor dat u uw BSN-nummer, en indien van toepassing het BSN-nummer van uw partner, bij de hand heeft. Uw BSN-nummer vindt u onder andere op uw paspoort, rijbewijs en identiteitskaart. Ook hanteren wij bij KomKids een plaatsingsbeleid. Klikt u hier om deze in te zien. 

Inschrijven voor:
Hele dagopvang <0 - 4 jaar>

Buitenschoolse opvang <4 – 13 jaar>
Peuterspeelzaal Rotterdam <2 - 4 jaar>
Peuterspeelzaal Vlaardingen <2 - 4 jaar>
Verkorte Kinderopvang met VVE Schiedam (voorheen peuterspeelzaal) <2,5 - 4 jaar>
Samenspel op Maat <1,5 - 2,5 jaar: kies voor de optie Kinderopvang>

Stabiliteit
Wij proberen de stabiliteit voor kinderen op een dag en in een week, als wel de groepsstabiliteit, zo goed mogelijk te waarborgen. We doen dit door in overleg met ouders op zoek te gaan naar een aanbod en afname van dagen die voor de kinderen en de groep als geheel de meeste stabiliteit op zullen leveren. Wij vinden het positief en belangrijk als kinderen in een (nagenoeg) stabiele groep zitten, met iedere dag zoveel mogelijk dezelfde kinderen. Vooral voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen kan dit erg belangrijk zijn, hierdoor kunnen wij bij KomKids een hogere pedagogische kwaliteit leveren. Daarom geldt voor de hele dagopvang dat er minimaal 1 dag (of 2 dagdelen) afgenomen dient te worden. Met uitzondering van kc Toekomst hier is het minimum 2 dagen (of 4 dagdelen) en bij locaties met flexibele opvang (Viola, Bellefleur en Harga) is het minimum 5 uur. Onze bedoeling is in goed overleg tot overeenstemming van plaatsing te komen, waarbij wij het kind centraal stellen en daarnaast rekening houden van de wens van ouders/opvoeders. We blijven hierin dicht bij onze pedagogische visie op kwaliteit. Vaak blijkt er meer mogelijk dan gedacht!

Vragen of advies?
Mocht u nog vragen hebben over onze opvang of advies willen over welke opvang het beste bij u past, neemt u dan contact op met een van onze Service en advies-medewerkers.
Service & Advies 010 4493200  service@komkids.nl 

Kijkje nemen?
Wilt u eerst nog een kijkje nemen bij een of meerdere van onze centra? Neemt u dan contact op met de locatiemanager van het bewuste centrum. Zij leiden u graag rond.