komkids-nieuws-foto-Even voorstellen
Onze Locatiemanager Matthijs Zandijk
2019 matthijszandijk
- Locatiespecialist is Angela Rodenburg
- Onze Pedagogisch Begeleider is Franka Fortuin

Contactgegevens
Stockholm 1
3124 SG Schiedam
Tel: 06-18837111
E-mail: kindcentrumviolier@komkids.nl 

Registratienummer BSO: 461137872
Registratienummer VKV: 166955498

Wij bieden:
Buitenschoolse opvang (voor- en naschools) voor kinderen van obs De Violier
Vakantieopvang
Verkorte Kinderopvang met VVE

De beste basis voor een goede ontwikkeling van uw kind is het bieden van uitdaging, rust en regelmaat. Hiervoor bent u bij Kindcentrum Violier helemaal aan het goede adres. Gelegen in het gebouw van basisschool De Violier bieden wij uw kind structuur en alles wat hij of zij verder nodig heeft.

De wat oudere kinderen mogen na het eten zelf bepalen of zij willen doen. Lezen, tekenen of misschien een spelletje? Soms spelen we op verzoek van de kinderen gezamenlijk een spel, andere keren wordt er in kleine groepjes of individueel gekozen.

Verkorte Kinderopvang met VVE
Kinderen met een indicatie komen 4x per week 4 uur, kinderen zonder indicatie komen per dagdeel 5,5 uur met een minimale afname van twee ochtenden.  De VKV-locatie is 4 dagen in de week (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag), 40 weken per jaar geopend, dus er hoeft niet betaald te worden voor dagen in de schoolvakanties. 

Klik hier voor het pedagogisch beleid van KomKids. 
Voor het centrum gebonden pedagogisch beleid Violier, klik hier
In bovenstaand centrum gebonden beleidsplan staan ook de openingstijden van Violier vermeld per opvangsoort.

Kindcentrum Violier BSO & VKV zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang, klik hier voor de BSO en klik hier voor de VKV. Hier kunt u ook de Inspectierapporten van de GGD nalezen.

Sociale kaart
De sociale kaart is de wegwijzer naar kindercentra, scholen, lichamelijke gezondheid, vrije tijd, sportverenigingen en opvoeden in de wijk. Klik hier voor de sociale kaart van Schiedam-Noord.