komkids-nieuws-foto-Stockholm 1
3124 SG Schiedam
Tel: 06-18837111
E-mail: kindcentrumviolier@komkids.nl 

Registratienummer BSO: 461137872
Registratienummer VKV: 166955498

Locatiemanager: Marian Kranenborg
MarianKranenborg kader komkids

Wij bieden:
Buitenschoolse opvang (voor- en naschools) voor kinderen van obs De Violier
Vakantieopvang
Verkorte Kinderopvang met VVE

De beste basis voor een goede ontwikkeling van uw kind is het bieden van uitdaging, rust en regelmaat. Hiervoor bent u bij Kindcentrum Violier helemaal aan het goede adres. Gelegen in het gebouw van basisschool De Violier bieden wij uw kind structuur en alles wat hij of zij verder nodig heeft.

De wat oudere kinderen mogen na het eten zelf bepalen of zij willen doen. Lezen, tekenen of misschien een spelletje? Soms spelen we op verzoek van de kinderen gezamenlijk een spel, andere keren wordt er in kleine groepjes of individueel gekozen.

Klik hier voor het pedagogisch beleid van KomKids. 
Voor het centrum gebonden pedagogisch beleid BSO Violier, klik hier
Voor het centrum gebonden pedagogisch beleid 1 - 4 jaar van VKV Violier, klik hier.

Kindcentrum Violier BSO & VKV zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang, klik hier voor de BSO en klik hier voor de VKV. Hier kunt u ook de Inspectierapporten van de GGD nalezen.

Sociale kaart
De sociale kaart is de wegwijzer naar kindercentra, scholen, lichamelijke gezondheid, vrije tijd, sportverenigingen en opvoeden in de wijk. Klik hier voor de sociale kaart van Schiedam-Noord.