komkids-nieuws-foto8Eduard van Beinumlaan 66
3122 TL Schiedam
tel: 010 - 471 81 00 of 010 - 471 88 74
e-mail: bellefleur@komkids.nl

Registratienummer HDO: 954770626
Registratienummer BSO: 204297527

Locatiemanager: Chantal Stuij
2019 ChantalStuij

Wij bieden:

Hele dagopvang
Buitenschoolse opvang voor kinderen van obs Loep en sbo De Poldervaart
Vakantieopvang

Bellefleur is een rustpunt in de wijk. Van zeven tot zeven bieden wij een volledig en plezierig opvangaanbod voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar. Ons kindercentrum is kleinschalig en toegankelijk: iedereen kent elkaar. In een huiselijke omgeving nemen we echt de tijd voor uw kind en stimuleren we zijn of haar ontwikkeling optimaal. Onze pedagogisch medewerkers staan ook altijd voor u klaar als u vragen hebt of iets wilt bespreken.

In onze tuin is veel te klimmen en klauteren. Het is een heerlijk stukje natuur waar we trots op zijn. Uw kind kan heel de dag buitenspelen en krijgt de ruimte om grenzen te verleggen en uitdaging op te zoeken.

Voor en na schooltijd en tijdens schoolvakanties bieden wij buitenschoolse opvang waar uw kind met veel plezier naartoe gaat. U kind geeft zelf aan hoe het de bso-uren wil doorbrengen. Onze pedagogisch medewerker zorgt voor goede begeleiding en leeftijdsgerichte activiteiten.

Klik hier voor het pedagogisch beleid van KomKids.
Voor het locatie specifiek beleidsplan van Bellefleur, klik hier.

Bellefleur – HDO en BSO zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Voor de HDO klik hierklik hier voor de BSO. Hier kunt u ook de Inspectierapporten van de GGD nalezen.

Sociale kaart
De sociale kaart is de wegwijzer naar kindercentra, scholen, lichamelijke gezondheid, vrije tijd, sportverenigingen en opvoeden in de wijk. Klik hier voor de sociale kaart van Schiedam-Groenoord.

Wij werken samen met:
Loep is een Integraal Kindcentrum (IKC) in wording, dat wil zeggen kinderen kunnen tot 13 jaar bij Loep terecht voor (flexibele) opvang, onderwijs en ontspanning. Samen met KomKids zorgt Loep ervoor dat baby’s peuters en basisschoolleerlingen het onderwijs en de zorg krijgen die zij nodig hebben. Alles onder één dak. Uw kind voelt zich veilig en vertrouwd, de overgang naar de basisschool verloopt soepel, we bieden een doorgaande pedagogische lijn en u kunt erop vertrouwen dat uw kind gedurende de gehele dag in goede handen is. Kennis en sport zijn hier binnen twee belangrijke pijlers. Voor meer informatie kijkt u op www.loepschiedam.nl of op Facebookpagina: Loep Schiedam.