komkids-nieuws-foto-Hele dagopvang:
Schoolstraat 3
3116 HJ Schiedam
tel: 010-4264006

Buitenschoolse Opvang en
Verkorte Kinderopvang met VVE:
Nieuwe Haven 101
3116 AB Schiedam
tel: 010-4736614

email: dok@komkids.nl

Registratienummers LRK:
HDO: 344592170
BSO: 633433482
VKV: 279800228

Locatiemanager: Saskia van Munster
2019 SaskiavMunster

Wij bieden:
Hele dagopvang
Buitenschoolse opvang (voor- en naschools) voor kinderen van rkbs St. Jozefschool
Vakantieopvang
Verkorte Kinderopvang met VVE = VKV
Verkorte Kinderopvang met VVE met opvang tot 5,5 uur per dag

Kindercentrum Dok is kleurrijk, ruim en heeft een heerlijke binnentuin. Door het open karakter van ons centrum kunnen kinderen bij elkaar buurten en zelf kiezen aan welke activiteiten ze mee willen doen. Iedereen kent elkaar. Uw kind hoeft daarom maar één keer te wennen bij Dok om er vervolgens tot het einde van de basisschool met veel plezier en vertrouwen naartoe te gaan.

Bij Dok heeft uw kind zowel binnen als buiten ontelbare mogelijkheden om op avontuur te gaan. We bieden veel verschillende (leeftijdsgerichte) activiteiten aan: bijvoorbeeld knutselen, boekjes lezen, liedjes zingen en veel buiten spelen zowel in de eigen buitenruimte als buiten het kindcentrum.

Door de goede samenwerking met de Sint Jozefschool kan uw kind daar op 4-jarige leeftijd goed voorbereid naartoe. Uw kind kan dan gebruik blijven maken van onze buitenschoolse opvang: een leuke vrijetijdsbesteding met veel leeftijdsgerichte activiteiten, zoals de knutselclub op woensdagmiddag. Om de bso zo uitdagend mogelijk te houden, overleggen we regelmatig met onze kinderraad. Daar ontstaan vaak de beste ideeën. Onze pedagogisch medewerkers zorgen dat deze, tot zover mogelijk, worden uitgevoerd.

Kindercentrum Dok is gunstig gelegen, tegen het centrum van Schiedam aan. Parkeren is gratis.

Alle peuters kunnen blijven spelen en leren bij KomKids!
De standaard openingstijd van de VKV is 4 uur per dag. Het op deze locatie ook mogelijk om 5,5 uur per dag af te nemen. Deze uitbreiding is voor peuters zonder indicatie van wie ouders werk en zorg combineren. Deze groep ouders kan gebruik maken van kinderopvangtoeslag. De VKV-locatie is 4 dagen in de week (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag), 40 weken per jaar geopend, dus er hoeft niet betaald te worden voor dagen in de schoolvakanties. Toch opvang nodig in de schoolvakanties? Dan kan er uitgeweken worden naar de hele dagopvang. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Service & Advies 010-4493200.


Klik hier
 voor het pedagogisch beleid van KomKids.
Voor het locatie specifiek beleidsplan van Dok, klik hier
In bovenstaande centrum gebonden beleidsplannen staan ook de openingstijden van Dok vermeld per opvangsoort.

DOK – HDO, BSO & VKV zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Voor de HDO klik hierklik hier voor de BSO en klik hier voor de VKV. Hier kunt u ook de Inspectierapporten van de GGD nalezen.

Sociale kaart
De sociale kaart is de wegwijzer naar kindercentra, scholen, lichamelijke gezondheid, vrije tijd, sportverenigingen en opvoeden in de wijk. Klik hier voor de sociale kaart van Schiedam-Zuid/Centrum.