komkids-nieuws-foto-Bernardus IJzerdraadsingel 1
3123 CC Schiedam
Tel: 06-48277489
Email: kindcentrumklinker@komkids.nl

Registratienummer BSO: 501810973
Registratienummer VKV: 322762443

Locatiemanager: Danielle van Oosten
DaniellevOosten kader komkids
 












Wij bieden:
Buitenschoolse opvang voor kinderen bs De Klinker
Vakantieopvang
Verkorte Kinderopvang met VVE = VKV (voorheen Peuterspeelzaal)

Wij werken samen met:
Welkom bij de Openbare Daltonbasisschool De Klinker-Schiedam
De Klinker is een moderne basisschool voor Daltononderwijs waar kinderen met plezier naar toe gaan. Op De Klinker bieden wij o.a. gedegen taal-, lees- en rekenonderwijs en schenken extra aandacht aan de ontwikkeling van de zelfstandigheid van het individuele kind en het samenwerken tussen kinderen. Aan de hand van taken leren kinderen hun werk te plannen en uit te voeren. Deze taken zijn afgestemd op de mogelijkheden en leerstijlen van de kinderen. Zo krijgen zij eigen verantwoordelijkheid voor hun werk, en daar zijn ze trots op. Deze verworven vaardigheden geven alle kinderen van De Klinker van de basisschool een belangrijke voorsprong in het voortgezet onderwijs.

Klik hier voor het pedagogisch beleid en de werkplannen van KomKids.
Voor het centrum gebonden pedagogisch beleid 1-4 jaar van kindcentrum Klinker, klik hier.
Voor het centrum gebonden pedagogisch beleid BSO van kindcentrum Klinker, klik hier.

Kindcentrum Klinker (BSO) is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang, klik hier. Ook VKV Klinker is geregistreerd, klik hier.  Voor Hier kunt u ook de Inspectierapporten van de GGD nalezen.

Sociale kaart
De sociale kaart is de wegwijzer naar kindercentra, scholen, lichamelijke gezondheid, vrije tijd, sportverenigingen en opvoeden in de wijk. Klik hier voor de sociale kaart van Schiedam-Noord.