komkids-nieuws-foto-Bernardus IJzerdraadsingel 1
3123 CC Schiedam
Tel: 06-48277489
Email: kindcentrumklinker@komkids.nl

Registratienummer BSO: 501810973
Registratienummer VKV: 322762443

Locatiemanager: Danielle van Oosten en Suzanne van Meeteren
DaniellevOosten kader komkids20200227 suzannevanmeeteren 

Wij bieden:
Buitenschoolse opvang voor kinderen bs De Klinker
Vakantieopvang
Verkorte Kinderopvang met VVE = VKV
Verkorte Kinderopvang met VVE met opvang tot 5,5 uur per dag

Alle peuters kunnen blijven spelen en leren bij KomKids!
De standaard openingstijd van de VKV is 4 uur per dag. Vanaf 1 juli ‘19 is het op deze locatie ook mogelijk om 5,5 uur per dag af te nemen. Deze uitbreiding is voor peuters zonder indicatie van wie ouders werk en zorg combineren. Deze groep ouders kan gebruik maken van kinderopvangtoeslag. De VKV-locatie is 4 dagen in de week (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag), 40 weken per jaar geopend, dus er hoeft niet betaald te worden voor dagen in de schoolvakanties. Toch opvang nodig in de schoolvakanties? Dan kan er uitgeweken worden naar de hele dagopvang. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Service & Advies 010-4493200.

Wij werken samen met:
Welkom bij de Openbare Daltonbasisschool De Klinker-Schiedam
De Klinker is een moderne basisschool voor Daltononderwijs waar kinderen met plezier naar toe gaan. Op De Klinker bieden wij o.a. gedegen taal-, lees- en rekenonderwijs en schenken extra aandacht aan de ontwikkeling van de zelfstandigheid van het individuele kind en het samenwerken tussen kinderen. Aan de hand van taken leren kinderen hun werk te plannen en uit te voeren. Deze taken zijn afgestemd op de mogelijkheden en leerstijlen van de kinderen. Zo krijgen zij eigen verantwoordelijkheid voor hun werk, en daar zijn ze trots op. Deze verworven vaardigheden geven alle kinderen van De Klinker van de basisschool een belangrijke voorsprong in het voortgezet onderwijs.

Klik hier voor het pedagogisch beleid en de werkplannen van KomKids.
Voor het centrum gebonden pedagogisch beleid 1-4 jaar van kindcentrum Klinker, klik hier.
Voor het centrum gebonden pedagogisch beleid BSO van kindcentrum Klinker, klik hier.

Kindcentrum Klinker (BSO) is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang, klik hier. Ook VKV Klinker is geregistreerd, klik hier.  Voor Hier kunt u ook de Inspectierapporten van de GGD nalezen.

Sociale kaart
De sociale kaart is de wegwijzer naar kindercentra, scholen, lichamelijke gezondheid, vrije tijd, sportverenigingen en opvoeden in de wijk. Klik hier voor de sociale kaart van Schiedam-Noord.