komkids-nieuws-foto-BSO KlipKids
Prof. Kam. Onneslaan 82
3112 VJ Schiedam
Tel: 06-16643177
Email: klipkids@komkids.nl 

Registratienummer: 145268044

Locatiemanager: Hans Breeman
2019 hansbreeman

Wij bieden:
Buitenschoolse opvang voor kinderen van obs De Peperklip
Vakantieopvang

Klik hier voor het pedagogisch beleid en de werkplannen van KomKids.
Voor het centrum gebonden pedagogisch beleid BSO van KlipKids, klik hier.

KlipKids is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang, klik hier. Hier kunt u ook de Inspectierapporten van de GGD nalezen. 

Sociale kaart
De sociale kaart is de wegwijzer naar kindercentra, scholen, lichamelijke gezondheid, vrije tijd, sportverenigingen en opvoeden in de wijk. Klik hier voor de sociale kaart van Schiedam-Oost.