Reactie BMK op artikel uit De Volkskrant

23 november 2016

fotostrip 4Maak haast met een echt kwaliteitsoordeel reactie BMK waar KomKids actief lid van is. De Volkskrant deed onderzoek naar de kwaliteit van de kinderopvang en concludeert dat kinderopvang in arme buurten gemiddeld minder goed is dan in welvarende wijken. De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) deelt de conclusie van minister Asscher: ‘Mocht blijken dat in gebieden met een lage sociaal-economische status de kwaliteit van kinderopvang daadwerkelijk lager is, dan vinden wij dat zorgelijk.

Lees meer...

Kinderopvangtoeslag 2017

22 november 2016

belasting en toeslagenVanaf heden kunt u een proefberekening kinderopvangtoeslag 2017 maken of de kinderopvangtoeslag voor 2017 aanvragen via de website van de Belastingdienst: www.toeslagen.nl 

Lees meer...

Inkomensgebonden ouderbijdrage PSZ Schiedam

11 november 2016

20161031 PSZ Peutertuin scheerschuimVanaf 2017 bepaalt het inkomen de ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal
Net als in de rest van Nederland gaan ouders in Schiedam meer betalen voor de peuterspeelzaal naarmate hun inkomen hoger is.

Lees meer...