201907 vkv komkids veranderingen

Tot eind 2018 konden alle Schiedamse peuters, met of zonder indicatie van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) gebruik maken van de Verkorte Kinderopvang met Voor- en vroegschoolse educatie (VKV). Voorheen was dit de peuterspeelzaal, waar peuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar op diverse vlakken worden voorbereid op de basisschool.

Door een ingrijpende overheidsmaatregel kunnen sinds dit jaar voornamelijk alleen kinderen met een indicatie geplaatst worden in de VKV. Het aantal geïndiceerde kinderen per wijk is erg verschillend. Op een groot aantal VKV-locaties in Schiedam is een dieptepunt bereikt met het aantal kinderen, tussen 2 tot 4 peuters per dag, waardoor het niet mogelijk is om deze groepen open te houden. Een aantal VKV-locaties zou aan het eind van vorig jaar moeten sluiten, met alle negatieve gevolgen voor de peuters en onze hiervoor speciaal opgeleide Pedagogisch Medewerkers.

KomKids vindt dat alle peuters recht hebben op een plek in de VKV zodat er geen segregatie ontstaat. Het is niet wenselijk om alleen peuters met een (te verwachten) leer/taalachterstand bij elkaar te plaatsen. Opgroeien met diversiteit waardoor je van elkaar kunt leren, heeft de voorkeur. Om de VKV in alle scholen waarmee KomKids samenwerkt te behouden, is er naar een oplossing gezocht en gevonden!

De openingstijd van de betrokken VKV-locaties is vanaf 1 juli ‘19 verruimd van 4 uur naar 5,5 uur per dag. Op deze manier kunnen peuters zonder indicatie van wie ouders werk en zorg combineren, weer gebruik maken van de veelzijdige VVE-methodieken. Deze groep ouders kan gebruik maken van kinderopvangtoeslag en door de langere openingstijden zijn werk en zorg beter te combineren. De VKV-locaties zijn 4 dagen in de week, 40 weken per jaar geopend, dus er hoeft niet betaald te worden voor dagen in de schoolvakanties. Als ouders toch opvang nodig hebben in de schoolvakanties, dan kan er uitgeweken worden naar één van de andere KomKids-locaties met hele dagopvang.

Benieuwd welke KomKids-locaties in Schiedam de uitbreiding naar 5,5 uur per dag aanbieden en wat de mogelijkheden zijn, neem dan contact op met de afdeling Service en Advies: 010-4493200.

201907 stroomdiagram vkv komkids