20200914 ondertekenenalbedakomkids siteVanaf september 2020 start De Praktijkroute, de dagopleiding ontstaan vanuit het samenwerkingsverband tussen KindeRdam, Zadkine, Albeda en KomKids kinderopvang. Samen hebben zij één doel: goed geschoolde Pedagogisch Medewerkers op de arbeidsmarkt brengen. In opdracht van dit samenwerkingsverband in de regio Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen is gedurende de afgelopen twee jaar De Praktijkroute ontwikkelt. In de Schiedam/Vlaardingen hebben KomKids en Albeda, College Sociaal & Pedagogisch Werk, De Praktijkroute gezamenlijk vorm gegeven.
Een driejarige MBO-opleiding die zowel de richting Pedagogisch Werk (niveau 3) als Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (niveau 4) met elkaar combineert. Het is de eerste door het ministerie van onderwijs geaccrediteerde Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) dagopleiding, met een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) invalshoek. De focus ligt op ‘leren door te doen’. We combineren niet leren met werken, maar werken met leren. Vanuit deze visie is De Praktijkroute ontwikkelt en staan studenten vanaf dag één vol in het échte werkleven. 

Ervaren vanuit de praktijk staat voorop. MBO-studenten leren over het algemeen makkelijker door te doen en iets persoonlijk te ervaren. Daarom bevat een week voor de student 2 dagen stage, 2 dagen vakinhoudelijke lessen bij DOKWRK (KomKids-locatie) en volgen ze aanvullende reguliere vakken op school. Met een speciaal daarvoor ontwikkelt onderwijsinstrument door Albeda en de begeleiding van de Praktijkopleider van KomKids zijn dit allemaal elementen die praktijkgestuurd leren ondersteunen en naar een ander niveau tillen.

Maandag 14 september is het officiele startsein gegeven voor De Pratkijkroute van KomKids en Albeda.
20200914 KomKids Albeda site
 

 
Gespot! Op  een leuk item over het startsein van de spiksplinternieuwe Praktijkroute.