2020 preventie corona site

Hoe gaat KomKids om met het coronavirus? Op www.komkids.nl/coronavirus vindt u het doorlopende nieuwsitem waar we alle updates plaatsen over het coronavirus. 


Nu het coronavirus ook ons land heeft bereikt, hebben ons enkele vragen bereikt over de maatregelen die wij op onze locaties nemen om verspreiding van het virus te voorkomen. Het coronavirus kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het gezicht van een ander. KomKids volgt de adviezen van de GGD en het RIVM. Deze adviezen van de GGD zijn leidend voor de opvang en de scholen in onze regio.

We vragen onze medewerkers, de ouders en hun kinderen, deze richtlijnen en adviezen te volgen. Ook houden wij nauw contact met onze samenwerkingspartners. Indien er ontwikkelingen zijn en de GGD het noodzakelijk vindt, worden wij per omgaande geïnformeerd. Mocht het nodig zijn om extra maatregelen te gaan nemen dan zullen wij u hierover informeren.

De belangrijkste maatregelen zijn heel simpel en wijken niet af van de richtlijnen om verspreiding van reguliere griep- of verkoudheidsvirussen te beperken:

  • Was je handen vaak. Minimaal 20 seconden met zeep. 
  • Hoest en nies in papieren tissues en gooi ze direct weg. 
  • Vermijd zoveel mogelijk het schudden van handen.   

De RIVM geeft aan dat iedereen gewoon naar de (kinder)opvang, school of werk kan. Als deze mensen niet ziek zijn, zijn zij geen risico voor u of uw omgeving.

Als mensen koorts en hoestklachten hebben én net terugkomen uit een besmet gebied, mogen zij niet naar de opvang, school of het werk. Dan moeten zij telefonisch contact opnemen met de huisarts. De huisarts kijkt vervolgens verder wat er gedaan moet worden.

Indien onze medewerkers symptomen bij uw kind vermoeden, dan nemen wij direct contact met u op zodat u uw kind kunt komen ophalen. U neemt vervolgens zelf contact op met uw huisarts voor het vervolg.

Voor verdere uitleg en informatie kunt u terecht op de website van de GGD: www.ggd.nl 
de actuele pagina van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden  
en de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 & www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang

Met hartelijke groet,
Yde Dragstra
Directeur/bestuurder

2020 preventie corona