201811 buitenspelenDe KomKids tarieven voor de hele dagopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal/VKV voor 2019 zijn bekend. Het tarief van de buitenschoolse opvang (4-12 jaar) is verlaagd ten opzichte van dit jaar.

De uurprijs van 2018 is: 6,95 euro, de uurprijs in 2019: 6,89 euro. Dit komt doordat de beroepskracht-kindratio in de buitenschoolse opvang is verruimd door de overheid, waardoor er meer kinderen per medewerker geplaatst mogen worden. Deze maatregel moet zorgen voor een flinke verlaging van de arbeidskosten. Wij vinden kwaliteit belangrijker en zien de uitbreiding van de maximale groepsgrootte dan ook niet als een kwaliteitsverbetering. Wij hanteren daarom maximaal 21 kinderen per groep.

Ouders beslissen in de buitenschoolse opvang nog steeds zelf of u gebruik maakt van de vakantieopvang of een deel daarvan. Wat de tarieven per maand precies zijn, is afhankelijk van de school en het aantal uur dat uw kind gebruik maakt van de buitenschoolse opvang. 

Zo hebben wij ook voor 2018 het aantal uren die per dag worden doorberekend voor de hele dagopvang (0-4 jaar) in Schiedam en Vlaardingen op 10,5 uur kunnen houden. Wanneer u behoefte heeft aan meer uren opvang dan blijft het mogelijk om deze extra, tegen hetzelfde tarief, af te nemen.

Bekijk hier onze tarieven per maand voor de hele dagopvang en buitenschoolse opvang met verschillende schooltijden.

De tarieven voor de peutergroepen en Verkorte Kinderopvang met VVE (VKV) zijn afhankelijk van de gemeentelijke besluiten en worden deze maand bekend gemaakt.

SchieTv kwam langs voor een interview met pedagogisch begeleider Mireille Groenewegen en directeur Yde Dragstra.