2017 SmileDe KomKids tarieven voor de hele dagopvang en de buitenschoolse opvang voor 2020 zijn bekend. Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van de opvang en het welzijn van uw kinderen. Met deze waarden als uitgangspunt is het ons gelukt om in de hele dagopvang binnen de maximum uurprijs te blijven.

Zo hebben wij in de hele dagopvang ook voor 2020 het aantal uren die per dag worden doorberekend voor de hele dagopvang in Schiedam en Vlaardingen op 10,5 uur kunnen houden. Wanneer u behoefte heeft aan meer uren opvang dan blijft het mogelijk om deze extra, tegen hetzelfde tarief, af te nemen.

Het uurtarief van de buitenschoolse opvang is verhoogd ten opzichte van 2019. Ondanks deze verhoging blijft het BSO-tarief bij KomKids relatief laag in vergelijking tot andere kinderopvangorganisaties. Bij KomKids blijft het mogelijk om voor 40 weken BSO afnemen. U beslist in de BSO ook nog steeds zelf of u gebruik maakt van de vakantieopvang of een deel daarvan. Het tarief voor vakantieopvang en extra in te kopen dagen, zijn gelijk aan het normale BSO-uurtarief. De thema-BSO’s (natuur-zwem-techniek-sport) kunnen worden behouden, hiervoor wordt ook het standaard BSO-tarief gehanteerd.

Bekijk hier onze tarieven van 2020 voor de hele dagopvang en buitenschoolse opvang. De tarieven voor de peutergroepen en Verkorte Kinderopvang met VVE (VKV) zijn afhankelijk van de gemeentelijke besluiten en worden later dit jaar bekend gemaakt.