20210223 KomKids boekfiets peutersEr verschijnen veel nieuwsberichten over de achterstand die kinderen oplopen omdat ze niet naar school of de opvang kunnen. Het is soms moeilijk te achterhalen waarop deze berichten gebaseerd zijn. Is dat gevoel of is het inhoudelijk onderbouwd?

Yde Dragstra, Directeur/bestuurder KomKids: “Wij merken binnen KomKids dat de onzekerheid van het wel of niet open zijn, moeilijk is voor kinderen.

Gelukkig hebben veel ouders vertrouwen in de maatregelen en de manier waarop wij alle (hygiëne)richtlijnen hanteren. Tijdens de tweede lockdown hebben een groot aantal ouders, werkzaam in een cruciaal beroep, gebruik gemaakt van de noodopvang. Veel meer dan in de eerste lockdown. Ook was er meer aandacht voor kinderen uit gezinnen waar extra zorg welkom was. Door de kinderen de structuur en het vaste ritme van de opvang te bieden ontstaat er ook in het gezin meer rust.”

Dit merkten de Pedagogisch Medewerkers van de peuterspeelzaal in de afgelopen twee weken ook, toen zij alle kinderen weer mochten ontvangen. In de peuterleeftijd ontwikkelt de taal zich razendsnel en breidt de woordenschat zich flink uit. Er wordt daarom binnen de peuterspeelzaal veel aandacht besteed aan geletterdheid en taalontwikkeling, maar ook rekenvaardigheid en de vaardigheden ten behoeve van de motorische- en sociaal-emotionele ontwikkeling komen aan bod. Als een kind op één of meerdere van deze vlakken, om welke reden dan ook, een achterstand heeft opgelopen wordt daar op de peuterspeelzaal extra aan gewerkt zodat de overgang naar de basisschool zo soepel mogelijk verloopt. Kinderen extra kansen gunnen daar gaat dit over.

Dat zette onze medewerkers direct aan het denken over de voorjaarsvakantie. Normaal gesproken zijn de peuterspeelzalen gesloten in de schoolvakanties en hebben de medewerkers vrij. Een aantal van onze medewerkers wilde er juist voor zorgen dat de kinderen deze week niet weer voor een dichte deur kwamen te staan en hebben daarom het voorstel gedaan om open te blijven. Op deze hartverwarmende actie hebben wij als directie zonder twijfel akkoord gegeven, aldus Dragstra. Kosten voor ouders zijn er niet, die nemen wij als organisatie over.

Met als uitkomst dat deze week bijna alle peuterspeelzalen van KomKids geopend zijn. Een extra week waarin kinderen niet opnieuw thuis hoeven te blijven, die vol zit met ontwikkelingsgerichte activiteiten én nieuwe activiteiten. Zo gaat de Schiedamse Boekfiets langs bij alle locaties, gaan de kinderen naar het online theater en wordt de digitale interactieve speelvloer voor het eerst ingezet. Een lichtpuntje in coronatijd. We moeten het samen doen!