20200511 welkom vrk klein

Het is zover: we zijn sinds vandaag weer open!
Welkom, wat ontzettend fijn om jullie weer te zien!