komkids-03Wij vinden het belangrijk dat u uw kind met een vertrouwd gevoel bij ons achterlaat. Op deze pagina maakt u kennis met een aantal speerpunten uit onze werkwijze.

Ervaren pedagogisch medewerkers
Bij KomKids kunt u erop vertrouwen dat onze pedagogisch medewerkers professionals zijn die voortdurend werken aan hun ontwikkeling. Zij begeleiden uw kind op de allerbeste manier. KomKids investeert veel in coaching en scholing en creëert niet alleen voor kinderen, maar ook voor haar medewerkers zoveel mogelijk ontwikkelingskansen. Daarnaast maken we zoveel mogelijk gebruik van vaste pedagogisch medewerkers en vaste invalkrachten.

Overdracht
Als u uw kind naar een van onze kindercentra brengt, nemen de pedagogisch medewerkers van het kindercentrum de zorg even van u over. Op de centra werken de pedagogisch medewerkers daarom met een zorgvuldige overdracht. Dit betekent dat als u uw kind komt ophalen zij de dagelijkse gebeurtenissen met u doornemen. Zo vertellen de pedagogisch medewerkers wat uw kind die dag heeft gegaan, hoe het zich ontwikkelt en benoemen zij eventuele bijzonderheden.

Dagritme
Op de hele dagopvang werken we met een duidelijk dagritme. Hiermee creëren we een vertrouwde en veilige omgeving voor de kinderen. Wanneer u uw kind 's ochtends brengt, besteden de pedagogisch medewerkers aandacht aan het binnenkomen en het afscheid nemen. De allerkleinsten hebben een eigen ritme dat de pedagogisch medewerkers zoveel mogelijk volgen.

komkids-23Eten en drinken
Op de kindercentra eten de pedagogisch medewerkers samen met de kinderen. Baby's worden op een rustig plekje gevoed. Geeft u borstvoeding dan is dat ook mogelijk. Ook houden we rekening met principiële of religieuze wensen voor bepaalde voeding. Wanneer uw kind allergisch is voor bepaalde voeding overleggen de pedagogisch medewerkers de alternatieven met u. Alle voeding is in de tarieven inbegrepen.

Groepssamenstelling
Het aantal pedagogisch medewerkers en kinderen op de groep wordt bepaald met de pedagogisch medewerker - kind ratio. Daarmee bedoelen we de maximale groepsgrootte in verhouding met het aantal pedagogisch medewerkers. In het volledige pedagogisch beleidsplan vindt u een uitwerking hiervan.

Inrichting
Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan de inrichting en kwaliteit van onze locaties. Er zijn knusse plekjes met verantwoord speelgoed, genoeg uitdaging voor de oudere kinderen, slaapkamers waar de kleintjes rustig en veilig kunnenslapen en er is altijd een mogelijkheid om lekker buiten te spelen. Veiligheid, comfort, maar ook uitdaging staan bij ons in het vaandel.

Spelen & ontdekken
Bij KomKids doet uw kind ervaringen op die van belang zijn voor zijn of haar verdere ontwikkeling. Kinderen leren spelenderwijs, maar ook doordat onze pedagogisch medewerkers ze stimuleren om op onderzoek uit te gaan en grenzen te verleggen. Op de centra is voldoende speelmateriaal aanwezig, zodat de kinderen naar hartenlust kunnen spelen en ontdekken.

Activiteiten
Voor alle leeftijden organiseren de pedagogisch medewerkers uitdagende activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld dans, muziek, kunst en cultuur of sport. Met de activiteiten stimuleren we de ontwikkeling, dagen we uit, maar geven we ook voldoende ruimte om te ontspannen. Dat varieert van liedjes zingen met de baby's, peutergym en knutselen, tot vakantie-avonturen, zwemles en technieklessen.

Gezien en gehoord
Bij KomKids wordt uw kind gezien en gehoord. De pedagogisch medewerkers communiceren in begrijpelijke taal en op ooghoogte van de kinderen. Ze luisteren niet alleen naar de verbale signalen, maar kijken ook naar de non-verbale signalen. De pedagogisch medewerkers benoemen wat zij doen en door goed voorbeeldgedrag te tonen, inspireren zij de kinderen en dragen zij normen en waarden over.