komkids-02Waarom Kinderopvang? Kinderopvang biedt zowel voor het kind als de ouders veel voordelen.

Verrijking
Professionele kinderopvang is een verrijking voor kinderen. Op het kindercentrum doen kinderen andere ervaringen op dan thuis. Zo leren ze met andere kinderen omgaan, samen te delen en spelen en ontdekken ze hun rol binnen de groep. Dat is goed voor de sociale ontwikkeling. Ook op motorisch, creatief en cognitief gebied ontwikkelen kinderen spelenderwijs veel vaardigheden en talenten. Bovendien geeft het 'alleen' op de opvang of peuterspeelzaal zijn kinderen de mogelijkheid om zichzelf zelfstandig te ontplooien. Binnen een veilige en vertrouwde omgeving bouwen kinderen veel zelfvertrouwen op en durven ze op ontdekking uit te gaan.

Betrouwbaar
Met professionele opvang bent u altijd verzekerd van opvang op de contractdagen (52 weken per jaar, uitgezonderd nationale feestdagen). Dagelijks is op iedere KomKids-locatie een team gediplomeerde pedagogisch medewerkers aan het werk dat uw kind enthousiast en liefdevol opvangt. Bij afwezigheid van de vaste pedagogisch medewerker valt een goed opgeleide invaller uit onze eigen invalpool in.

Geen geregel
U en uw partner hebben de mogelijkheid om zonder al te veel geregel en met een gerust gevoel te werken of studeren. Ondertussen heeft uw kind een plezierige tijd en krijgt het de kans om op ontdekkingstocht te gaan en talenten te ontplooien. Daarnaast is tijdens de opvanguren veel mogelijk. Zo kan er op sommige locaties een warme, gezonde maaltijd worden gegeten en kunnen kinderen tijdens de buitenschoolse opvang hobby's zoals zwemmen, turnen of voetballen uitoefenen. Zo kunt u de tijd thuis met uw kind rustig doorbrengen.

Voorbereiding op school
Zowel kinderopvang als peuterwerk zijn een goede voorbereiding op de basisschool. Kindercentra hebben goede contacten met de verschillende basisscholen in de omgeving. Voor kinderen met een taalachterstand bestaat bovendien de mogelijkheid om mee te doen aan diverse educatieve programma's.