komkids-09De kerntaak van KomKids is verankerd in de missie: het bieden van kinderopvang in de breedste zin. De missie kent vier onderdelen en richt zich op de dienstverlenende taken en de partijen waar KomKids mee te maken heeft. Ook is in de missie verwoord dat we bewust zijn van onze plaats in de huidige maatschappij.

Kinderen kansen bieden zich te ontwikkelen in een veilige en uitdagende omgeving.
Het belangrijkste missiestatement geeft tevens de kerntaak weer: 'kinderen kansen bieden zich te ontwikkelen in een veilige omgeving'. KomKids wil kwalitatief hoogwaardige kinderopvang bieden, waarbij de behoeften en belangen van kinderen centraal staat. De ouder is de opvoeder van het kind. De werknemers van KomKids zijn de medeopvoeders en sluiten zich – voor zover mogelijk en passend binnen het beleid - aan bij de wensen van de ouders/verzorgers. De omgeving waarin de kinderen zich ontwikkelen dient veilig te zijn en geborgenheid te bieden.

Flexibel en innovatief omgaan met de vraag naar opvang en een betrouwbare partner zijn.
KomKids wil bovendien zo goed mogelijk aansluiten op de kwantitatieve en kwalitatieve (innovatie-) behoeften aan opvang van ouders/verzorgers en andere belanghebbenden.

Een goede werkomgeving bieden voor medewerkers met eigen initiatief en verantwoordelijkheid.
KomKids wil een betrouwbare en goede werkgever zijn voor de medewerkers. Aan de medewerkers wordt het beleidskader gegeven waarbinnen zij zelfstandig en met eigen verantwoordelijkheid kunnen werken en zich kunnen ontwikkelen.

Maatschappelijk verantwoord werken aan kinderopvang.
KomKids wil een goede partner zijn voor de afnemers van haar diensten en zich daarbij maatschappelijk verantwoord opstellen, zoals ten aanzien van de opvang van speciale doelgroepen, de omgangsvormen en het milieu.

Aanbod
Het aanbod van KomKids richt zich op de opvang van kinderen van nul tot einde basisschool leeftijd in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Rotterdam. Het aanbod is divers en door ouders/verzorgers apart te gebruiken of te combineren tot maatwerk.